dinsdag, 10. januari 2023 - 9:35

Friesland als enige provincie die katten afschiet

Foto van kat | Archief EHF
Foto: Archief EHF

In 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan om de jacht op zwerfkatten in heel Nederland te verbieden. Friesland blijft echter - als enige provincie - toestaan dat jagers katten doodschieten. De provincie doodt meer dan 250 katten per jaar. Dier&Recht start een petitie en een juridische procedure om het verbod ook in Friesland door te voeren.

Achterhaalde regelgeving

Het afschot van zwerfkatten is toegestaan op basis van een oud besluit uit 2003. In januari 2022 verzoekt Dier&Recht de provincie om dat besluit in te trekken. Volgens Friesland is het besluit echter onherroepelijk, de provincie wijst het verzoek af. De dierenrechtenorganisatie is eind december in beroep gegaan tegen die afwijzing.

Diervriendelijk alternatief voor afschot

De meeste provincies houden de populatie zwerfkatten in toom met diervriendelijke methodes. Een beproefde methode is TNRC: dit staat voor Trap, Neuter, Return/Relocate and Care. Het gaat daarbij om het vangen, castreren, chippen, terugplaatsen of herplaatsen en verzorgen van de dieren. Katten gaan niet terug naar natuurgebieden maar worden herplaats op boerderijen, maneges en tuinderijen om overlast door knaagdieren te bestrijden. Bijvoeren is de regel, de katten hoeven niet te jagen uit honger. Deze methode wordt al jaren met succes toegepast in andere Nederlandse provincies waar de jacht op katten al lange tijd is verboden.

Weidevogels

Volgens Friesland is het afschieten van katten noodzakelijk om weidevogels te beschermen. De laatste twintig jaar is de vogelpopulatie extreem afgenomen. Maar kenniscentrum Sovon - dat zich inzet voor het behoud van wilde vogels - noemt de intensieve landbouw en de daarmee samenhangende afname van biodiversiteit als belangrijkste reden voor die terugloop. In hun rapport over bedreigde vogelsoorten worden katten niet eens genoemd. Diverse studies tonen bovendien aan dat wilde katten zich bij voorkeur voeden met kleine knaagdieren.

Petitie

Kelly Kessen, dierenarts bij Dier&Recht: “Het doodschieten van katten is wreed, achterhaald en onnodig. Wij vragen Friesland om het landelijk verbod te volgen en over te stappen op een diervriendelijke aanpak van zwerfkatten.” Dier&Recht is een petitie gestart en roept Friesland op om de bestaande jachtvergunning te schrappen en te stoppen met het afschieten van katten.

Categorie:
Provincie: