maandag, 6. februari 2023 - 16:04 Update: 06-02-2023 16:07

Assen krijgt een compacte, vernieuwde kazerne

johan-willem-frisokazerne-assen
Foto: Ministerie van Defensie
Assen/Havelte

De Johan Willem Frisokazerne in Assen blijft de thuisbasis van 13 Infanteriebataljon (luchtmobiel). 'Ook de Koninklijke Militaire Kapel en ondersteunende diensten en eenheden, zoals catering en gezondheidszorg, blijven hier gehuisvest', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Opleidingsinstituut naar Havelte 

Het opleidingsinstituut School Noord verhuist van Assen naar de Johannes Postkazerne in Havelte. Defensie gaat fors investeren in het vastgoed op beide Noord-Nederlandse locaties. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Kazerneterrein Assen wordt verkleind

Het kazerneterrein in Assen wordt aanzienlijk verkleind. Defensie verlaat de monumentale panden en draagt die over aan het Rijksvastgoedbedrijf. De resterende locatie in Assen wordt vernieuwd en verduurzaamd: kosten 75 miljoen euro.

Vernieuwingen Johannes Postkazerne (Havelte)

De geneeskundige eenheid van 44 Pantserinfanteriebataljon in Havelte wordt uitgebreid. Ook komt er een 'forward support detachement' om de transportcapaciteit te versterken. Dit vergroot de logistieke zelfstandigheid van 43 Gemechaniseerde Brigade. Daarnaast wordt de Johannes Postkazerne in Havelte vernieuwd en verduurzaamd. Het gaat hier om een investering van meer dan 250 miljoen euro. In samenwerking met provincies en gemeenten verbetert de bereikbaarheid van het complex door een goede aansluiting op het openbaar vervoer.

Verhuizing 45 Pantserinfanteriebataljon

45 Pantserinfanteriebataljon verruilt de Johannes Postkazerne in Havelte voor een nader te bepalen locatie in het midden van het land, dichtbij de Randstad. Het bataljon is momenteel één van de slechtst gevulde eenheden van de landmacht. De verhuizing moet daar verbetering in brengen.

Strategisch Vastgoedplan

De plannen voor de kazernes in Assen en Havelte zijn onderdeel van het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP2022). Defensie pakt haar vastgoed de komende jaren grondig aan. Dat gebeurt om de operationele gereedheid te vergroten, de werk- en woonomstandigheden te verbeteren en vanwege verduurzaming. Het vastgoed wordt bovendien beter betaalbaar doordat er minder (achterstallig) onderhoud is.

Bestuurlijk akkoord

Over de vernieuwing in Assen en de uitbreiding in Havelte sloten de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf een bestuurlijk akkoord. Dat gebeurde met de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Assen, Westerveld en Steenwijkerland.

Staatssecretaris Van der Maat

'Dit is echt goed nieuws, een forse investering in onze landmacht. Belangrijk voor Defensie en voor Noord-Nederland. Dit is een eerste grote besluit in een reeks van veel besluiten over vastgoed die nog gaan komen. Waarbij we iedere keer de match willen vinden tussen de belangen van Defensie, en vooral van onze mensen, en de regio,' aldus staatssecretaris Van der Maat.

Modernisering landmacht

De Koninklijke Landmacht wil sneller en flexibeler worden en de operationele gereedheid en inzetbaarheid verhogen. Het krijgsmachtdeel werkt hiervoor toe naar zelfstandige commando’s met elk eigen kennis, kunde en ondersteuning. Die modernisering vraagt om regionale concentratie. Daarvoor voegt de landmacht zoveel mogelijk opleidingseenheden en de daarmee verbonden operationele eenheden samen. Nieuwe militairen integreren vanuit hun opleiding sneller in de operationele eenheden. De ontwikkelingen in Drenthe sluiten hier goed op aan.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):