zaterdag, 11. maart 2023 - 18:44

Eerste kievitsei gevonden in Hasselt

Eerste kievitsei
Hasselt

Op 11 maart is in Hasselt in de provincie Overijssel het eerste kievitsei van 2023 gevonden. Deze vondst is om 10.45 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Gijs van den Brink (SBNL Natuurfonds) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Klaas Binnendijk, vrijwilliger bij vrijwilligersgroep Staphorsterveld. Het ei is gevonden op een graslandperceel.

Aftrap van het Weidevogelseizoen

Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2023 begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te nestelen. Vrijwilligers van de provinciale landschapsbeheerorganisaties, de Bond van Friese Vogelwachten en het SBNL Natuurfonds, trekken vanaf dit moment tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen.

Samenwerking vrijwilligers en boeren voor herstel van biodiversiteit

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer daar waar nodig aan te passen om de weidevogels succesvol te laten broeden. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. De provinciale organisaties van LandschappenNL en hun vrijwilligers werken nauw samen met boeren (grotendeels pachters), agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is de voorwaarde voor effectief weidevogelbeheer.

Categorie:
Provincie: