woensdag, 29. maart 2023 - 15:22 Update: 30-03-2023 10:03

Kabinet zoekt oplossing voor nadelige gevolgen toeslagen bij groep alleenverdieners met uitkering

belasting-envelop-geld
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De groep alleenverdieners, die er onbedoeld fors op achteruit gaan wanneer zij een UWV-uitkering ontvangen en toeslagen tegen elkaar inwerken, blijkt groter dan gedacht.

Groep gedupeerden twee keer zo groot 

Naar aanleiding van Kamervragen, van onder andere Pieter Omtzigt, blijkt nu dat niet 5.700 gezinnen hierdoor in armoede leven maar ruim 10.000. 'Er zijn veel verschillende regelingen, vanuit verschillende overheidsinstanties, die bedoeld zijn om te zorgen dat mensen goed kunnen rondkomen en een zeker bestaan kunnen opbouwen', zo schrijven minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.  

Toeslagen en UWV-uitkering

Het stelsel van verschillende regelingen is door de jaren heen complex geworden. Als je gebruik maakt van meerdere regelingen, zoals toeslagen en een UWV-uitkering, kunnen regelingen tegen elkaar inwerken. 'Dit pakt momenteel nadelig uit voor een groep alleenverdieners met een uitkering van het UVW of van een private inkomensverzekering. Het kabinet spant zich tot het uiterste in om hier een oplossing voor te vinden', valt te lezen in de brief  aan de Tweede Kamer.

Rondkomen

Iedereen in Nederland moet een inkomen hebben waarmee je kunt rondkomen. Mensen met lage inkomens krijgen extra steun door middel van toeslagen. Door een ongunstige samenloop van regelingen valt het inkomen voor sommige huishoudens te laag uit. Het betreft een groep (echt)paren bij wie de uitkering, zoals bijvoorbeeld de WIA of WW, van één van beide partners het enige inkomen van het stel is. Door verschillende regelingen die elkaar bijten, zogenoemde ‘samenloop van regelingen’, ontvangen zij minder toeslagen dan een vergelijkbaar (echt)paar met een bijstandsuitkering.

Meer belasting betalen

Dat werkt zo: doordat zij slechts één inkomen hebben, namelijk de uitkering van één partner, de ander heeft geen inkomen, betalen zij meer belasting dan een (echt)paar met een bijstandsuitkering (waarvan beide partners een uitkering krijgen en zogezegd dus twee keer inkomen binnenkomt). Dit komt doordat ze één keer recht hebben op de algemene heffingskorting, als er bij twee personen inkomen binnenkomt, heb je hier twee keer recht op. 

Hoger bruto-inkomen nodig

Hierdoor hebben zij een hoger bruto-inkomen nodig om hetzelfde netto-inkomen als een (echt)paar met een bijstandsuitkering te halen. Op dit hogere bruto-inkomen verliest het paar al toeslagen. Het besteedbaar inkomen (netto-inkomen + toeslagen) van paren met één inkomen wordt daardoor lager dan die van een bijstandspaar(echt)paar met een bijstandsuitkering. Dit is een ongewenste uitkomst. Uit eerdere analyses bleek dat zo’n 5.700 huishouden te maken zouden hebben met deze problematiek. Onlangs is ook een andere groep in beeld gekomen, waardoor met het huidige inzicht de totale omvang van de groep uitkomt op zo’n 10.000 huishoudens.

Uitwerking mogelijke oplossingen nog voor deze zomer

De afgelopen jaren is er intensief gezocht naar een oplossing voor de problematiek. Verschillende oplossingen zijn door verschillende kabinetten overwogen, maar steeds waren de nadelen daarvan te groot. Door een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en doordat een grotere groep in beeld is gekomen, bekijkt het kabinet de mogelijke oplossingen nogmaals. Het kabinet wil hier samen met gemeenten, UWV en Dienst Toeslagen, sociaal raadslieden en ervaringsdeskundigen aan werken. Het kabinet komt voor de zomer met een uitwerking van de mogelijke oplossingen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):