vrijdag, 23. juni 2023 - 20:08 Update: 23-06-2023 20:09

Kabinet investeert fors in opschaling van waterstof

waterstof-bus-ov
Foto: waterstof-bus-ov
Den Haag

Om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie hebben Nederland en Europa grote waterstofambities. 'Die ambities vragen volgens ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) om voortvarend beleid, gericht op zowel de aanbod- als de vraagkant van waterstof', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag.

Subsidie voor elektrolyse 

Om de waterstofmarkt op te schalen, subsidieert het kabinet elektrolyse en wil het de industrie met subsidies en een verplichting stimuleren om vanaf 2026 steeds meer hernieuwbare waterstof te gebruiken. In het Klimaatfonds is hiervoor € 9 miljard gereserveerd.

Elektrolysecapaciteit fors uitbreiden

Naast actief beleid gericht op de import van waterstof, wil het kabinet ook vraag en aanbod in Nederland stimuleren. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 ten minste 4 Gigawatt aan elektrolysecapaciteit, het proces om groene waterstof te maken, heeft. Daarbij streeft Nederland naar een elektrolysecapaciteit van 8 Gigawatt in 2032. Die haalbaarheid zal afhangen van de uitrol van windenergie op zee, de uitbreiding van energie-infrastructuur en de vraag naar elektriciteit van gebruikers zoals de industrie.

Transport en opslag waterstof

Het kabinet richt zich als eerste stap op het vergroten van het aanbod van hernieuwbare waterstof met verschillende subsidies. Bovenop de subsidies die al bestaan voor elektrolyse (zoals SDE++ en IPCEI), stelt het kabinet in 2024 nog € 1 miljard extra beschikbaar. Voor de jaren daarna reserveert het kabinet € 3,9 miljard voor opschaling van hernieuwbare waterstof. Het Programma Energiehoofdstructuur gaat ervoor zorgen dat er plekken in Nederland worden aangewezen voor elektrolysers (waterstoffabrieken). Door het verlenen van € 300 miljoen subsidie onder het H2Global-intiatief, krijgt de import van waterstof richting Noordwest-Europa een grote boost. Ook werkt het kabinet aan de nodige infrastructuur voor transport en opslag van waterstof.

'Halen CO2-doelen staat voorop'

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “We versterken onze energierelaties voor de import van waterstof, maar we willen ook de waterstofproductie bínnen Nederland flink vergroten. Daar trekken we een fors bedrag voor uit, dat past bij de grote ambities die we als land hebben voor de ontwikkeling van waterstof. Het halen van onze CO2-doelen staat voorop, en daar is waterstof onmisbaar bij.”

Stimulatie gebruik waterstof in industrie en vervoer 

Het gebruik van waterstof in de industrie en in het vervoer wordt gestimuleerd met zowel subsidies als verplichtingen. Vooruitlopend op een akkoord binnen de Europese Unie over bindende waterstofdoelen, wil het kabinet dat de industrie steeds meer hernieuwbare waterstof gaat gebruiken. Verder wil het kabinet de investeringen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van hernieuwbare waterstof aantrekkelijker maken. Daarom verkent het ministerie de invoering van subsidies voor waterstofgebruikers die de kosten voor ombouw van installaties of het gebruik van hernieuwbare waterstof moeten dekken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):