maandag, 21. augustus 2023 - 16:45 Update: 22-08-2023 9:45

Omtzigt doet met Nieuw Sociaal Contract (NSC) mee aan 2e Kamerverkiezingen

pieter-omtzigt-2ekamer
Foto: Screenshot Tweede Kamer
Enschede/Den Haag

Pieter Omtzigt heeft samen met een kerngroep een politieke partij opgericht en doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. 'De naam van de nieuwe partij luidt: Nieuw Sociaal Contract', zo heeft Omtzigt laten weten.

'Voorstellen nu echt uitvoeren'

'Ik zie ernaar uit om samen met een mooie groep mensen de voorstellen die we de afgelopen jaren in de Kamer gedaan hebben op bijvoorbeeld het gebied van goed bestuur en bestaanszekerheid echt te gaan uitvoeren', aldus Omtzigt. Afgelopen zaterdag is het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Hein Pieper bij de notaris geweest om de nieuwe partij op te richten.

Speerpunten

Speerpunten van de nieuwe beweging zijn Goed Bestuur en Bestaanszekerheid. Op beide thema’s heeft de nieuwe partij al voorstellen klaar liggen. In het verkiezingsprogramma zullen daarnaast natuurlijk ook concrete oplossingsrichtingen en voorstellen voor andere beleidsvelden genoemd worden.

Randvoorwaarden

Een partij die Goed Bestuur als hoofdthema kiest, doet er verstandig aan dat zelf ook in de praktijk te brengen. Het is dus niet de ambitie om in de ban van de peilingen de grootste partij te worden, maar juist om de plannen door te voeren en daar draagvlak voor te vinden

Omtzigt geen premier maar fractievoorzitter

Het streven is zoals wij dat noemen: een verantwoorde groei. Eind september zal de nieuwe partij, ook na de gesprekken met kandidaten beslissen wat dat concreet betekent voor de omvang van de lijst en de verkiesbaar stelling. Het spreekt voor Omtzigt om diezelfde reden ook voor zichzelf dat hij opteert om fractievoorzitter te worden van de nieuwe partij in de Tweede Kamer.

De motivatie

De afgelopen jaren heeft Omtzigt de regering gecontroleerd en onrecht aan de kaak gesteld. Hij zag het als zijn taak en missie om niet alleen te zeggen wat er niet goed gaat maar ook om met betere voorstellen te komen. Deze presenteerde hij in de vorm van een vijftal initiatiefnota’s en meer dan 50 voorstellen om wetten te wijzingen (amendementen). Ook in zijn boek 'Een nieuw sociaal contract' staat nauwkeurig omschreven op welke manier hij naar die nieuwe relatie tussen burger en overheid toe wil werken. Omtzigt ziet het als zijn opdracht om nu samen met anderen - binnen en buiten Den Haag - tot invulling van die voorstellen te komen.

'Bijdrage van iedereen in Nederland'

'Deze ideeën vragen niet alleen wat van de politiek in Den Haag maar ze vragen om een bijdrage van iedereen in Nederland. Alleen als samenleving en politiek samen optrekken kunnen we zorgen voor huizen voor bestaanszekerheid en voor een volwassen, eerlijk en open bestuur', stelt Omtzigt.

De kandidaten

De afgelopen weken zijn er al een aantal voorgesprekken geweest met mogelijke kandidaten. Deze week opent de partij ook de mogelijkheid voor mensen om te solliciteren.

Categorie:
Provincie: