vrijdag, 1. september 2023 - 11:09 Update: 01-09-2023 11:10

Gelderland mag nog steeds niet met paintballgeweer op wolf schieten

wolf-bos-bomen
Foto: Pixabay/christels
Utrecht

De provincie Gelderland heeft nog steeds niet goed genoeg onderbouwd waarom het nodig is om met een paintballgeweer op de wolf te schieten en dat er geen betere maatregelen of middelen zijn. Omdat de rechtbank niet uitsluit dat de gebrekkige onderbouwing te herstellen is, krijgt de provincie daar zes weken de tijd voor. Zolang in deze zaak geen einduitspraak ligt, blijft het verboden om het paintballgeweer te gebruiken.

Opzettelijk verstoren

De provincie Gelderland vindt dat op de Hoge Veluwe ten minste één wolf rondloopt die probleemgedrag vertoont. Daarom besloot de provincie in oktober vorig jaar in te grijpen. Om te voorkomen dat er onveilige situaties voor mensen zouden kunnen ontstaan en ter bescherming van de wolf zelf, mochten handhavers de wolven afschrikken met paintballgeweren. De Faunabescherming was het daar niet mee eens, maakte bezwaar bij de provincie en vroeg de rechtbank in een voorlopige voorziening de ontheffing te schorsen. De voorzieningenrechter oordeelde in november 2022 dat de provincie onvoldoende had onderbouwd waarom de wolf, die een Europese beschermde status heeft, opzettelijk verstoord mag worden. Daarom werd het beschieten van de wolf voorlopig stilgelegd. De provincie Gelderland besloot eerder dit jaar op de bezwaren van De Faunabescherming. Ook werd toen het besluit om de wolf te beschieten met paintballgeweren extra gemotiveerd. Afgelopen juli kondigde de provincie aan weer te willen starten met het beschieten. Uiteindelijk werd de ontheffing opnieuw geschorst door de voorzieningenrechter en vond eind juli de inhoudelijke behandeling van de bodemzaak plaats. 

Onzorgvuldig en onvoldoende

De rechtbank komt ook nu tot de conclusie dat het afgeven van de ontheffing om op de wolven te schieten, onzorgvuldig is voorbereid en onvoldoende is gemotiveerd. Er is niet goed genoeg in kaart gebracht waaruit blijkt dat de wolf probleemgedrag vertoont. Ook is het beeld van de omstandigheden waaronder dat gedrag wordt vertoond onvoldoende. Daarnaast heeft de provincie onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het gedrag steeds door dezelfde wolf of wolven wordt vertoond. Tot slot is niet goed genoeg onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor het schieten met paintballgeweren. De rechtbank sluit niet uit dat deze gebreken te herstellen zijn. Daarom krijgt de provincie ook de kans om dat binnen zes weken na deze tussenuitspraak te doen. Als de provincie daar gebruik van maakt, kunnen partijen daar nog schriftelijk op reageren. Vervolgens zal de rechtbank beslissen hoe het verder gaat met de zaak.

Categorie:
Provincie: