woensdag, 1. november 2023 - 17:29 Update: 01-11-2023 17:30

Rail­ter­mi­nal Gel­der­land mag door­gaan van Raad van State

haven-container-kraan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Elst

De aanleg van de Railterminal Gelderland mag doorgaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (1 november 2023). Het zogenoemde inpassingsplan van de provincie Gelderland en enkele uitvoeringsbesluiten voor de aanleg van een containeroverslagpunt direct aan de Betuweroute, blijven in stand.

De Afdeling bestuursrechtspraak deed in april 2023 een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Daarin stelde de Afdeling bestuursrechtspraak vast dat er drie fouten zaten in het plan en de uitvoeringsbesluiten voor de railterminal. De provincie moest onder meer in het plan vastleggen dat het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar de railterminal maximaal 340 per werkdag bedraagt. Verder moest er nader onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de railterminal voor de geluidsbelasting bij drie woningen in Elst. In juli 2023 heeft de provincie het inpassingsplan en de natuurvergunning hierop aangepast.

Gebreken hersteld

De vraag was of de provincie hiermee de gebreken in het plan en de natuurvergunning heeft hersteld. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat het geval. De provincie heeft in het inpassingsplan bepaald dat er per dag niet meer dan 340 vrachtwagenbewegingen van en naar de railterminal mogen plaatsvinden. De provincie heeft dit voldoende duidelijk in het plan geregeld. Verder blijkt uit nader geluidsonderzoek van de provincie dat de geluidsbelasting op de gevel van de drie woningen inderdaad zal toenemen. Maar dat komt door zowel de railterminal als door het toegenomen verkeer op de Rijksweg Zuid in Elst. Omdat er voor deze woningen hogere geluidswaarden zijn vastgesteld, is er een verplichting om te zorgen dat de geluidsbelasting in de woningen beperkt blijft. Onder die omstandigheden en gelet op de belangen van de aanleg van de railterminal, mocht de provincie de geluidsbelasting voor deze woningen aanvaardbaar achten, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Railterminal Gelderland

De railterminal is gepland direct aan de Betuweroute, tussen Elst en Nijmegen. Het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten maken een zogenoemd containeroverslagpunt mogelijk voor het overslaan van containers van weg naar spoor en andersom. Hiertegen kwamen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe en inwoners van Elst, Oosterhout en Valburg in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Categorie:
Provincie: