vrijdag, 3. november 2023 - 17:46

CBS: Arbeidsparticipatie hoger bij goede beheersing Nederlands

Foto van computer beeldscherm toetsenbord | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Meer kennis van de Nederlandse taal hangt onder migranten positief samen met het hebben van betaald werk. 'Toch heeft een relatief groot deel van de migranten die niet of nauwelijks Nederlands spreken een baan op een hoog beroepsniveau', zo meldt het CBS op basis van analyse van cijfers van de Enquête beroepsbevolking (EBB) uit 2021.

Migranten

In de EBB is dat jaar aan migranten gevraagd hoe zij hun kennis van het Nederlands inschatten. Het gaat daarbij om de bevolking van 15 tot 75 jaar die in het buitenland geboren is en ooit naar Nederland is gekomen, lang geleden of kortgeleden. Op basis van het bevolkingsregister gaat het in totaal om 2,3 miljoen migranten, wat overeenkomt met 17 procent van de bevolking in die leeftijdsgroep op 1 januari 2022.

Hoogste arbeidsparticipatie bij migranten die zeer goed Nederlands spreken

Er is een verband tussen taalvaardigheid en arbeidspositie. Van de migranten die niet of nauwelijks tot redelijk Nederlands spreken, had ongeveer de helft betaald werk. Migranten die zeggen zeer goed Nederlands te kunnen, hadden in 2021 met 69 procent de hoogste arbeidsparticipatie. Dat is zelfs wat hoger dan bij migranten voor wie Nederlands de moedertaal is, maar dat komt doordat die laatsten relatief oud zijn

Onderwijsniveau

De verschillen in arbeidsparticipatie tussen migranten met uiteenlopende beheersing van het Nederlands hebben voor een deel te maken met het behaalde onderwijsniveau en de leeftijd waarop migranten naar Nederland zijn gekomen. Een hoger onderwijsniveau en migratie op jonge leeftijd gaan samen met een betere beheersing van de Nederlandse taal én met een hogere arbeidsparticipatie.