maandag, 1. april 2024 - 9:24 Update: 01-04-2024 9:25

FNV zorgt voor 8,5% en € 50 per maand loonsverhoging voor 140.000 medewerkers Rijksoverheid

foto van topinkomens | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Werknemers in de Rijkssector krijgen in juli 8,5% loonsverhoging en structureel € 50 per maand bovenop hun salaris. Daardoor gaan vooral werknemers in de lagere loonschalen er flink op vooruit. Daarnaast krijgen alle Rijksambtenaren in mei eenmalig € 1.200 uitgekeerd als inflatiecorrectie, in november een eenmalige uitkering van € 800, gevolgd door nog eens € 350 in juli 2025.

Hiermee is de inflatieachterstand gecompenseerd en zelfs koopkrachtverbetering gerealiseerd. Dat is het resultaat na onderhandelingen van FNV Overheid en de andere vakbonden met het Rijk. Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Die hebben het laatste woord.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):