dinsdag, 16. april 2024 - 14:06 Update: 16-04-2024 15:50

Renovatie Binnenhof valt duurder uit: circa 2 miljard euro

Foto van Binnenhof Ridderzaal donker | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Voor de renovatie van het Binnenhof moet rekening gehouden worden met een bedrag van circa 2 miljard euro.

800 jaar oude complex

'De staat van het 800 jaar oude complex is veel slechter dan waar bij de start van het renovatieproces van uit is gegaan. Ook is er veel meer asbest aangetroffen in de gebouwen en zijn de loonkosten en prijzen van bouwmateriaal aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2015 toen het kabinet besloot tot de renovatie', zo meldt minister de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over deze kostenstijging in de 11e voortgangsrapportage Binnenhof renovatie.

Slechte staat gebouw

Minister de Jonge: ‘Nu we werkelijk kunnen zien hoe slecht de staat van het gebouw is, nu de ontwerpen bijna zijn afgerond en de strengere veiligheidseisen in de ontwerpen verwerkt zijn, kunnen we een betere inschatting maken van de kosten. Die blijken met circa 2 miljard fors hoger dan eerder gedacht. Dat is een gigantisch bedrag. Maar het is onvermijdelijk dat we deze kosten moeten maken. Met de renovatie kunnen we dit schitterende monument, het oudste regeringscentrum ter wereld dat nog in gebruik is en het hart van onze democratie, voor de toekomst behouden.’

Complexe opgave

De renovatie van dit belangrijke stuk geschiedenis is een complexe opgave. Het Binnenhof bevat zo’n 4000 vertrekken, ruimten, kamers, zalen, gangen, zolders en kelders. Vrijwel allemaal met een monumentale status en allemaal verschillend. Het Binnenhof heeft  een totaal vloeroppervlak van bijna 90.000 m2. Het renovatieproject kent verschillende fasen; van ontwerp tot uitvoering. Doordat de ontwerpen voor de gebouwen vrijwel definitief zijn en de resultaten van de onderzoeken bijna klaar, konden de onderhandelingen met de aannemers worden gestart. Daarmee wordt de omvang van het benodigde budget steeds duidelijker.

'Ernstige bouwkundige gebreken aan het licht gekomen'

Nu de onderzoeken in de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer en de Raad van State zo goed als klaar zijn, wordt duidelijk dat de staat van het complex nog veel slechter is dan in 2015 kon worden voorzien. Er zijn ernstige bouwkundige gebreken aan het licht gekomen. Zo bleek dat het dak van de Eerste Kamer los zit.

Gaten geboord in muren

Er zijn daarom trekkabels gespannen om te voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden ongelukken gebeuren. Monumentale trappen zijn instabiel en niet meer bruikbaar. Door de jaren heen zijn in muren veel meer gaten geboord om kabels en leidingen te trekken, wat de constructie ernstig heeft beschadigd. 

Asbest

En er is heel veel meer asbest gevonden dat allemaal moet worden verwijderd. Dit soort werkzaamheden uitvoeren in een monument als het Binnenhof is zeer specialistisch en tijdrovend werk. Het verwijderen van asbest achter monumentale muren kost bijvoorbeeld veel meer tijd dan in een normaal gebouw. Er kan ook geen systeemplafond opgehangen worden dus veel installaties, leidingen en kabels moeten in de monumentale vloeren en wanden weggewerkt worden. Om één simpel stopcontact te maken zijn meters kabels nodig zodat dit aangelegd kan worden zonder de monumentale muren te beschadigen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):