zondag, 24. juli 2016 - 21:50 Update: 24-07-2016 21:59

NOC*NSF vindt niet uit kunnen sluiten Rusland aan Rio 2016 'jammer'

NOC*NSF vindt niet uit kunnen sluiten Rusland aan Rio 2016 'jammer'
Foto: NOC*NSF
Arnhem

NOC*NSF vindt het jammer dat het niet mogelijk is gebleken om Rusland uit te sluiten van deelname aan Rio 2016. Dit heeft de sportorganisatie zondag bekendgemaakt.

'NOC*NSF is er van overtuigd dat het IOC vandaag een zorgvuldige afweging heeft gemaakt. Met hen zijn wij van mening dat het er in de allereerst plaats om gaat schone sporters te beschermen', aldus de sportorganisatie. 

Het is goed dat het IOC niet over 1 nacht ijs is gegaan en de sportieve, bestuurlijke en juridische aspecten tegen elkaar heeft afgewogen. Gerard Dielessen: 'We betreuren het dat het niet is gelukt om de schone sporters die naar Rio gaan geheel te beschermen tegen die Russische sporters die wel hebben gebruikt. Ik kan me goed voorstellen dat het juist die schone sporters zijn die zich hier niet prettig bij zullen voelen. Wij respecteren dat het IOC met alle kennis waar men over beschikt een eigen afweging heeft moeten maken en vertrouwen er op dat de eisen die zij nu aan de individuele deelnemers stellen effectief zullen zijn.'

Mocht deze maatregel van het IOC er toe leiden dat er als nog Nederlanders voor Rio 2016 in aanmerking komen die eerder niet zijn gekwalificeerd, dan zijn we daar volledig op voorbereid. Nu zijn eerst de IF’s aan zet om te bepalen welke van de Russische sporters alsnog tot Rio worden toegelaten.

Paralympische Spelen

Het IPC heeft vrijdag 22 juli jl. aangegeven de eerste stappen te zetten op weg naar het schorsen van Rusland als lid van het IPC en daarmee voor de Paralympische Spelen van Rio 2016.

Daarbij laat het IPC zich vooral leiden door de huidige dopingcultuur op de hoogste niveaus van de Russische sport. Het IPC verwacht dat het Nationale Paralympische Comité van Rusland niet in staat zal zijn om te garanderen dat de IPC’s Anti-Doping Code in Rusland voldoende gehandhaafd zal worden. 

En dat zou wel vitaal zijn om alle sporters en van te verzekeren dat niet tegen sporters behoeven te strijden die wel doping hebben gebruikt. NOC*NSF kan zich goed in deze stappen van het IPC vinden.

Categorie:
Provincie: