inkomensverdeling

maandag, 30. september 2013 - 10:02

Inkomstenbelasting vergroot scheve inkomensverdeling

Het ontbreken van een duidelijk inkomensbegrip in de wet op de inkomstenbelasting leidt ertoe dat de inkomstenbelastingbelasting een politieke speelbal is Lees verder...