model

dinsdag, 1. oktober 2013 - 19:20

Klijnsma richt zich op één stabiel pensioenstelsel

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat één nieuw pensioenmodel uitwerken in het nieuwe financieel toetsingskader (FTK). Lees verder...