woensdag, 21. december 2016 - 17:36 Update: 21-12-2016 19:57

Laatste twee resusapen van Radboud Universiteit met pensioen

Laatste twee resusapen van Radboud Universiteit naar Stichting AAP
Foto: Stichting AAP
Nijmegen/Almere

Woensdag zijn de laatste twee resusapen van de Radboud Universiteit door Stichting AAP opgehaald en overgebracht naar de opvanglocatie in Almere. 'Eén aap heeft vijf jaar in het dierenlaboratorium gezeten de andere aap twee jaar', zo meldt de Radboud Universiteit woensdag.

Op 15 november kondigde de universiteit aan dat er een voorlopig einde komt aan onderzoek met apen. De universiteit heeft geen plannen voor nieuw onderzoek met resusapen en benaderde daarom Stichting AAP om de apen te verzorgen.

Resusaap bij Stichting AAP

In 2012 voerde de universiteit naast alle wettelijke vereisten een aanvullende toets in voor onderzoek met niet-humane-primaten. Alleen als er volgens een commissie van deskundigen een reële kans is op een wetenschappelijke of medische doorbraak krijgen onderzoekers toestemming. Inmiddels is de dataverzameling voor het laatste onderzoek afgerond en er zijn geen plannen voor nieuw onderzoek.

Verbetering gehoorimplantaten

De twee apen die nu bij Stichting AAP zijn ondergebracht hebben meegewerkt aan onderzoek naar het verwerken van audiovisuele signalen. Waarom zijn mensen met een goed gehoor op een rumoerige receptie in staat om een gesprekspartner te volgen, terwijl mensen met een gehoorapparaat dat niet kunnen? De uitkomsten uit dit onderzoek zullen bijdragen aan verbeterde gehoorimplantaten en gehoorapparaten voor slechthorende en dove mensen.

Op 19 september 2014 bracht de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen advies uit aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken met de titel ‘Gebruik van niet-humane primaten als proefdier – nut en noodzaak?’. De Radboud Universiteit heeft de aanbevelingen van het advies overgenomen.