zaterdag, 26. augustus 2006 - 22:29 Update: 20-09-2018 23:31

'Hink-stap-sprongbeleid' van minister Wijn

Assen

In een brief aan minister Wijn van Economische Zaken willen gedeputeerde staten (GS) de minister vragen nog eens goed na te denken over zijn besluit om de subsidies op duurzame energieprojecten met directe ingang stop te zetten. In Drenthe dreigen zo'n 10 tot 15 initiatieven buiten de boot te vallen door de abrupte afschaffing van de regeling. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) noemt dit “hink-stap-sprongbeleid� van Wijn.

Alle regio’s hebben van het Rijk de opdracht gekregen om een steentje bij te dragen aan o.a. de CO2-reductie, waaronder een concrete taakstelling voor windenergie. Ook in Drenthe lopen tal van projecten als mestvergistingsinstallaties of windmolens waarin al flink is geïnvesteerd. Faillissementen zijn niet uit te sluiten.

In Coevorden loopt een project voor het opwekken van groene stroom voor ca. 25.000 huishoudens dat nu dreigt te mislukken. “Mijn vertrouwen in de mogelijkheden voor een ambitieus energiebeleid is flink aangetast. Iedereen doet zijn gloeiende best. Nu draait Wijn ineens de geldkraan dicht. Als dit doorgaat, haalt Drenthe haar doelstellingen voor CO2 reductie natuurlijk niet. Het is onbehoorlijk, zeker in een tijd dat er juist wat meer te besteden is. Zo is het rijk geen betrouwbare partner,� aldus energiegedeputeerde Klip-Martin.

Het besluit van Wijn staat volledig haaks op het rijksbeleid om te investeren in een duurzame samenleving. Bovendien is de energiesector een innovatieve sector die veel perspectief heeft op banengroei. Volgens Klip is energiebeleid alleen zinvol als het consistent en consequent wordt gevoerd. “Het hink-stap-sprongbeleid van Wijn getuigt niet van een langetermijnvisie,� aldus de Drentse bestuurder.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):