dinsdag, 17. januari 2006 - 9:14

Veel allochtone jongeren zonder werk

Den Haag

De werkeloosheid onder allochtonen is in de recessie van de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Liefst veertig procent jongeren uit de vijf grootste gemeenten van Nederland is werkeloos, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB).

Allochtonen moeten het vooral afleggen tegen werkzoekenden met een hogere opleiding. Maar zelfs wanneer de opleiding gelijk is, blijken allochtonen toch een grotere kans houden om werkeloos te blijven. Wel starten steeds vaker allochtonen een eigen zaak.
Categorie:
Tag(s):