vrijdag, 26. januari 2007 - 22:35

Convenant: werklast gezinsvoogden omlaag

Groningen

Na het wegwerken van de wachtlijsten gaan het rijk, de provincies en de Bureaus Jeugdzorg er nu ook voor zorgen dat gezinsvoogden meer tijd krijgen voor de hulp aan kinderen en hun ouders. Voor de provincie Groningen tekent gedeputeerde Ineke Mulder hierover vanmiddag in Utrecht een convenant met minister Verdonk (Jeugdbescherming), alle andere provincies en de Bureaus Jeugdzorg.

Het doel moet bereikt worden door een nieuwe methode van werken en een verlaging van het aantal kinderen dat een gezinsvoogd onder zijn hoede krijgt. Een gezinsvoogd heeft nu een 'caseload' van 21 kinderen. Dit moet eind 2007 zijn teruggebracht tot gemiddeld 17,5 en eind 2008 naar 15 kinderen per 1 gezinsvoogd.

Het rijk had al geld beschikbaar gesteld voor de invoering van dit 'Deltaplan gezinsvoogdij'. Dit plan zou gefaseerd worden ingevoerd, omdat de middelen van € 14 miljoen ook geleidelijk beschikbaar zouden komen. Minister Verdonk heeft naar aanleiding van gesprekken met de provincies en Bureaus Jeugdzorg ervoor gezorgd dat het geld volledig in 2007 beschikbaar komt in plaats van in 2008.

Ook in de provincie Groningen is het aanvalsplan wachtlijsten met een goed resultaat uitgevoerd. Het doel dat geen kind meer langer dan negen weken hoeft te wachten op jeugdzorg is behaald. Ook zijn er geen wachtlijsten meer bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en bij de Toegang van Bureau Jeugdzorg.
Provincie:
Tag(s):