donderdag, 1. februari 2007 - 10:49

Flevoland investeert in Cultuur

Lelystad

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland heeft besloten met 133.664 euro in totaal 7 projecten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving te subsidiëren. Hiermee wil de provincie stimuleren dat Flevoland zich nationaal en internationaal nog meer gaat profileren op het gebied van beeldende kunst. Dit heeft de provincie laten weten.

Zo kijgt het Cultureel Centrum Corrosia een bijdrage voor het realiseren van haar ambitie om uit te groeien tot een Flevolands Centrum voor Beeldende Kunst. Stichting De Paviljoens voor het aanwijzen van 12 kunstambassadeurs die zich hard maken voor een kunstwerk in de openbare ruimte van Almere; Krijgt Kunstenaars Vereniging Flevoland (KVF) subsidie voor de organisatie van een kunstroute in het Natuurpark Lelystad naar aanleiding van het 75 jarige bestaan van de Afsluitdijk.

Daarnaast ontvangt KVF subsidie voor de uitbreiding van het project Nieuw Verleden met vijf nieuwe kunstwerken langs het lange afstandspad in Flevoland en voor de eindejaarsafsluiting waarbij enkele kunstwerken in de vlammenzee verdwijnen. Ook komt er in juni een kunstroute door Almere waar Flevolandse kunstenaars aan deel zullen nemen.

Het gaat volgens de provincie in al deze gevallen om projecten die oorspronkelijk zijn en waar een artistieke visie uit spreekt. Daarnaast vindt de provincie het belangrijk dat kunst en publiek dichter bij elkaar komen. Inzet is dat door ondersteuning van de projecten de afname en marktwerking voor beeldende kunst en vormgeving in Flevoland toenemen.

Voor het museum De Paviljoens is er in 2007 nog eens 100.000 euro extra opzij gelegd, bedoeld voor de versterking van de productie, ontwikkeling en presentatie van het museum. De provincie heeft samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de gemeente Almere afspraken gemaakt om geld beschikbaar te stellen aan museum De Paviljoens voor de periode 2005 tot en met 2008.

Flevoland stelt jaarlijks 100.000 euro beschikbaar. Deze subsidie gaat museum De Paviljoens inzetten voor de organisatie van de dagexcursies landschapskunst en voor de tentoonstelling Conceptual Living van de kunstenaar Stephen Willats.

Projecten op het vlak van jong cultureel erfgoed kijgen ook een extra bijdrage van 22.000 euro. Met aandacht voor het jong cultureel erfgoed neemt de provincie Flevoland in Nederland een unieke plaats in. De provincie wil dit erfgoed zoveel mogelijk beschermen en verder te ontwikkelen. Ook ondersteunt de provincie activiteiten die gericht zijn op een groot publieksbereik.
Provincie:
Tag(s):