maandag, 29. januari 2007 - 13:08

Ideeënbus voor bezuinigingen online

Den Haag

Het ministerie heeft vanaf 29 januari de ideeënbus op het internet gezet. Op deze ideeënbus kan iedereen zijn besparingsideeën voor de overheid kwijt. Ook is het mogelijk om op andere ideeën te reageren. De ideeënbus sluit op 16 maart. Alle ideeën worden bekeken en een selectie ervan gaat naar de jury. De beste ideeën die tot een besparing hebben geleid of kunnen leiden, worden opgenomen in de Miljoenennota.

Waarom deze ideeënbus? In oktober 2006 hebben de toenmalige kamerleden Gonny van Oudenallen (Groep Oudenallen) en Ferd Crone (Partij van de Arbeid) een motie ingediend. De motie bestond uit het verzoek om een actiever beleid in te zetten om ambtenaren op ministeries op te roepen om goede ideeën te spuien door middel van een ideeënbus op de website.

De minister van Financiën vond dit zo’n goed idee dat hij besloot niet alleen ambtenaren deze mogelijkheid te geven maar iedereen! U vindt de ideeeënbus op www.bezuinigenkunjezelf.nl/
Categorie:
Tag(s):