woensdag, 28. maart 2007 - 13:18

Kapvergunning Vredenburg geschorst

Utrecht

De voorzieningenrechter heeft de vergunning voor de kap van 24 bomen op en rond het Vredenburg in Utrecht geschorst. De bomen mogen daarom voorlopig niet gekapt worden. De Utrechts Bomenstichting had bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de kapvergunning. De gemeente Utrecht had dit bezwaar ongegrond verklaard, maar het beroep dat de Bomenstichting hier tegen aantekende is door de rechter gegrond verklaard.

Volgens de rechter bestaat er nog een bepaalde mate van onzekerheid over de noodzaak om de bomen (alle) te kappen, omdat nog niet alle benodigde vergunningen voor de bouwplannen aan het Vredenburg zijn verstrekt. De gemeente Utrecht heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de bomen op korte termijn gekapt moeten worden. De gemeente Utrecht moet nu een nieuwe beslissing op bezwaar nemen. De kapvergunning is geschorst tot vier weken na het bekend maken van de nieuwe beslissing.

De gemeente is teleurgesteld door de uitspraak van de rechter. Het vellen van de bomen was onderdeel van een strakke planning. Latere start van de bouw betekent inkomstenderving uit rente en extra plankosten in verband met een complexer bouwputmanagement. Bovendien heeft de gemeente een inspanningsverplichting als het gaat om het verkrijgen van vergunningen. De werkzaamheden aan het Vredenburg gaan voorzover mogelijk door. Daarmee hoopt de gemeente de vertraging als gevolg van de rechterlijke uitspraak te beperken. Werkzaamheden die op maandag 2 april starten zijn onder meer de aanleg van de bushaltes aan de St. Jacobsstraat, het verleggen van het riool, het verplaatsen van fietsenstalling de U-stal en de herindeling van de markt.
Provincie:
Tag(s):