woensdag, 31. januari 2007 - 21:38

Meldingsplicht bij calamiteiten

Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal roept bedrijven op om calamiteiten, waarbij het milieu en/of de algemene veiligheid in het gevaar komt dit te melden. Eveneens worden bedrijven verzocht om uiterlijk de eerstvolgende werkdag door te geven welke maatregelen genomen zijn om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en de veiligheid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente heeft geconstateerd dat bedrijven calamiteiten veel te laat of soms zelfs helemaal niet melden, wat de uitvoering van wettelijk verplichte taken op het gebied van rampenbestrijding, veiligheid en milieu ernstig bemoeilijkt. Hierdoor kan de informatievoorziening van de gemeente naar de omgeving toe sterk te kort schieten.

Op basis van de Wet milieubeheer zijn bedrijven verplicht om dergelijke calamiteiten, en maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade aan milieu en veiligheid, te melden aan de gemeente waarbinnen het bedrijf gevestigd is.

De gemeente Oldenzaal zal hier scherp op toezien. Dit betekent dat bij een eerste constatering van een dergelijke overtreding het blijft bij een waarschuwing. Bij herhaling is de gemeente genoodzaakt bestuursrechtelijk op te treden en het Openbaar Ministerie en de politie op de hoogte te brengen.

Bedrijven worden daarom met klem verzocht het telefoonnummer 0541-588111 op te nemen in alle (nood)procedures.
Provincie:
Tag(s):