woensdag, 13. mei 2009 - 19:28

€ 100.000 voor Volkstuinen

Breda

Met € 100.000 subsidie gaat het college van burgemeester en wethouders investeren in de Bredase Volkstuinen. De eenmalige impuls is afkomstig van het Ministerie van VROM en bedoeld om ondermeer de bekendheid van volkstuinen te vergroten, meer diverse Bredanaars bij volkstuinen te betrekken en faciliteiten op de complexen te verbeteren.

Met een deel van het bedrag ondersteunt het college de Bredase Amateur Tuinders (BAT) bij de organisatie van de Open Dag Volkstuinen 2009 op 23 mei. De BAT is het overkoepelend bestuur voor alle besturen van de 11 volkstuinen in Breda. Via de Open Dag worden de volkstuinen breder onder de aandacht brengen van Bredanaars.
Ook wordt geprobeerd maatschappelijke organisaties zoals Krachtenhonk, Moedercentrum en de Vrouwenstudio te betrekken bij deze open dag.
Provincie:
Tag(s):