maandag, 29. juni 2009 - 21:16

Drentse technasium scholen krijgen officieel predicaat

Regio

De projectstatus voor de vier Drentse technasium scholen verandert met ingang van het schooljaar 2009/2010 in de status van een officieel technasium. Na een projectjaar hebben Hondsrug College in Emmen, het Dr. Nassau College in Assen, het Roelof van Echten College in Hoogeveen en de Nieuwe Veste in Coevorden voldaan aan de strenge eisen van de overkoepelende stichting Technasium.

Het Drentse technasium netwerk, waarbij SG Dingstede uit Meppel later nog zal aansluiten, heeft het afgelopen jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor heeft de stichting Technasium er het volste vertrouwen in dat de vier scholen het technasium aanbieden. Om dit te bereiken, zijn de docenten geschoold, is er een nieuwe lessentabel ontstaan en zijn er verschillende projecten en presentaties geweest. Dit alles met als doel een aantrekkelijke manier van onderwijs te verzorgen met de focus op de techniek.

Ook is er rond de scholen een bedrijvennetwerk ontstaan. Deze bedrijven werken mee aan ‘levensechte’ problemen die de leerlingen moeten oplossen. Op deze manier worden denken en doen aan elkaar gekoppeld.
Provincie:
Tag(s):