maandag, 22. juni 2009 - 18:59

Meer voetgangersgebieden en minder blik op straat

Assen

Uitbreiding van het voetgangersgebied en de 30 kilometerzones en het verminderen van het straatparkeren dat zijn maatregelen die het college van Assen wil treffen om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren. De maatregelen staan in een studie naar de bereikbaarheid van de binnenstad die de gemeenteraad op 2 juli bespreekt.

Wie snel naar de binnenstad wil reizen pakt de fiets of het openbaar vervoer. Dat is een van de uitgangspunten voor de gemeente als het gaat om de bereikbaarheid van het centrum. Fiets en openbaar vervoer krijgen daarom ‘voorrang’. Om het gebruik van de fiets te bevorderen worden de fietsroutes in de binnenstad verbeterd en komen er meer fietsenstallingen.

Assen heeft een sterke regionale functie. Daarom wil Assen ook goed bereikbaar blijven voor de bezoekers uit de regio die vooral met de auto komen. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk via de noordelijke cityring naar parkeergarages aan de cityring verwezen met bewegwijzering en dynamische parkeerverwijzing. Het parkeren op straat wordt verminderd zodat een mooie en leefbare omgeving ontstaat voor bewoners en bezoekers. De parkeerplekken aan de Nieuwe Huizen en de Brink verdwijnen als deze straten worden aangewezen als voetgangersgebied. In totaal gaat het hier om 50 parkeerplaatsen.

Om de verkeersdruk in het centrum te verminderen kiest het college ervoor om het aantal straten met een maximum snelheid van 30 km per uur uit te breiden. Het gaat hierbij om de Ooster- en Zuidersingel, de Collardslaan en een deel van de Weierstraat. Busroutes lopen daardoor in de toekomst langs de cityring aan de noordkant van het centrum. Met het invoeren van een 30 km zone in de Weierstraat ontstaat een betere verbinding tussen Cultureel Kwartier en binnenstad.

In het voorstel van het college krijgen de Oostersingel en de Zuidersingel een nieuwe vormgeving. De straten worden versmald en er komen meer bomen die de straten het aanzien van een laan moeten geven.

Assen groeit naar meer inwoners, meer bezoekers en meer arbeidsplaatsen. Dat stelt de stad voor de uitdaging om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Dit heeft geleid tot het opstellen van de studie naar de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.

Dagelijks bezoeken veel mensen de binnenstad en de ruimte is er beperkt. Voor het goed functioneren van de binnenstad zijn de omgeving, bereikbaarheid en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kwaliteit van de binnenstad vraagt om een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.
Provincie:
Tag(s):