donderdag, 14. mei 2009 - 23:11

Minder criminaliteit onder verslaafden in Weert

Weert

De verslaafde veelplegers en overlastveroorzakers in Weert plegen minder criminaliteit dan twee jaar geleden. Kwam de groep van 43 verslaafden in 2006 nog 175 keer als verdachte in aanraking met de politie, in 2008 was dit bijna 60% minder (71 keer). De overlast in de wijken Centrum en Fatima is afgenomen de afgelopen jaren. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage ‘Integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast 2008’ die deze week door het college van B&W is vastgesteld.

Sinds 2007 is er extra aandacht voor de aanpak van drugs- en alcoholoverlast door verslaafden. Gestart is met een intensieve aanpak bij het station en medio 2008 is de aanpak op het Collegeplein en in winkelcentrum De Munt geïntensiveerd. Het aantal geregistreerde overlastmeldingen op deze twee locaties is toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door extra toezicht door de gemeente en de politie en de verhoogde meldingsbereidheid van ondernemers en omwonenden. Hierdoor hebben de politie en de gemeentelijke opsporingsambtenaren effectiever kunnen optreden en meer processen-verbaal kunnen uitschrijven. Bij een aantal verslaafde overlastveroorzakers heeft dit dan ook geleid tot een gevangenisstraf.

In 2006 is een groep van 43 overlastgevende verslaafden in beeld gebracht. Destijds pleegde deze groep vaker strafbare feiten dan in 2008. Van de 43 verslaafden, zijn er zelfs 22 in 2008 niet meer als verdachte van een misdrijf in aanraking gekomen met de politie. Tien personen zijn in 2008 één keer als verdachte aangemerkt. De groep pleegde vooral minder diefstallen (-66%) en geweldsdelicten (-46%).
Provincie:
Tag(s):