maandag, 5. september 2011 - 9:38 Update: 24-09-2018 15:38

Brandweer nog druk met nablussen bij spekjesfabriek Harlingen

Harlingen

Maandagochtend is er rond 08.30 uur brand uitgebroken bij de spekjesfabriek Astra Faam aan de Hermesweg in Harlingen. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de droogmachine van het bedrijf en werd al snel een zeer grote brand. ' Er zijn geen gewonden gevallen', meldt de gemeente maandag.

Rookontwikkeling
Bij de brand kwam veel rook vrij die in het begin richting Wijnaldum en Sexbierum waaide en later in de richting van Midlum ging. In Midlum is dan ook het advies gegeven ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven.Wegens de rookontwikkeling is de scheepvaart in het Van Harinxmakanaal stilgelegd en waren de Kanaalweg en Hermesweg afgesloten.

Proefsirene eerste maandag van de maand gecanceld
In verband met de brand in Harlingen is er voor gekozen om het maandelijkse proefalarm om 12.00 uur te laten vervallen. Dit om verwarring te voorkomen tussen het proefalarm en het echte alarm. Wanneer het echte alarm nog ingezet zou moeten worden, zou voor burgers ook duidelijk zijn dat het om een serieus alarm gaat.

Opschaling naar GRIP3
De brandweer heeft de brand om 12.45 uur opgeschaald tot GRIP 3. Reden hiervoor is dat alle crisisteams nu in hoogste staat van paraatheid zijn. Mochten er nog grote calamiteiten voor hebben gedaan, dan kon hier snel op gereageerd worden.

Sein brandmeester
Rond 13.30 uur heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven. Dit betekent dat de brand onder controle is, maar niet dat de brand daadwerkelijk geblust is. De brand is niet overgeslagen op andere bedrijven.Het nablussen gaat volgens de brandweer nog enkele uren duren. Wel kon vanaf dat moment de scheepvaart weer op gang komen. Ook hoefden ramen en deuren niet meer gesloten te blijven en mochten bewoners van Midlum weer naar buiten.

Risico's van de vrijgekomen rook
In de rook zitten per definitie schadelijke stoffen. De kans op tijdelijke prikkeling van de ogen en luchtwegen is groot, maar heeft meestal geen blijvende gevolgen.De brandweer heeft dan ook continue metingen verricht naar de schadelijkheid van de rook. Uit deze metingen zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen.De metingen van de brandweer geven alleen maar aan of er op dat specifieke moment en op die specifieke plaats verhoogde (en/of gevaarlijke) concentraties gevaarlijke stoffen worden gemeten.Deze metingen zijn van belang voor de bestrijding van de brand en zeggen niets over óf en in hoeverre er bij de brand wel of geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.De Voedsel- en warenautoriteit onderzoekt op dit moment de gevolgen van deze roetneerslag. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gecommuniceerd.

Bij branden kan daarnaast een deel van de rook achterblijven in de omgeving in de vorm van neergeslagen roet en andere deeltjes. Het inslikken van veel neergeslagen roet kan schadelijk zijn doordat roet altijd grotere hoeveelheden schadelijke stoffen bevat, bijvoorbeeld PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).Mensen kunnen neergeslagen roet binnenkrijgen via bijvoorbeeld vieze handen, groenten, speeltoestellen en het naar binnen lopen met vuile schoenen.Het binnenkrijgen van neergeslagen roet kan je voorkomen met hygiënische voorzorgsmaatregelen, zoals het wassen van vuile handen en groente, het reinigen van speeltoestellen en speelplaatsen, en het reinigen van vieze schoenen. Bij de brand is enige roetneerslag geweest in Midlum en Wijnaldum.

Informatiebijeenkomst bewoners
Tijdens informatiebijeenkomsten die vanavond, 5 september, plaatsvinden (in Midlum om 19.00 uur en Wijnaldum om 20.00 uur) worden de bewoners die in de baan van de rook wonen bijgesproken over de gevolgen van de brand.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: