woensdag, 8. juni 2011 - 16:03 Update: 08-07-2014 0:58

RBC nu toch failliet

Roosendaal

(Elfvoetbal) De rechtbank in Breda heeft woensdagmiddag de surseance van betaling ingetrokken en de betaald voetbalclub failliet verklaard. De rechtbank ging hiertoe over omdat er geen vooruitzicht is ontstaan dat RBC aan haar schuldeisers een reëel aanbod kon worden gedaan.

Een groep sponsors kwam deze week nog bijeen voor een laatste reddingspoging. Deze leverde dus niets op. Het door de sponsors genoemde bedrag zou grotendeels al moeten worden aangewend om de fiscale schulden te voldoen.

'Daar waar voorts de inkomstenstroom enerzijds inmiddels geheel was stil gevallen, mede gelet op de onzekere situatie rond RBC kon geen aanvang worden gemaakt met het verwerven van sponsorinkomsten voor het komend seizoen maar de kosten zoals salarissen, renteverplichtingen, etc. anderzijds gewoon doorliepen restte de bewindvoerder geen enkele andere keus', laat Van Oijen in een persbericht weten.

'De directie van RBC kon zich onder de gegeven omstandigheden niet op goede gronden tegen het verzoek van de bewindvoerder tot omzetting in een faillissement verzetten en de Rechtbank Breda heeft hedenmiddag om 14.30 uur het faillissement uitgesproken, waarbij de bewindvoerder is benoemd tot curator. De afkoelingsperiode van twee maanden blijft gehandhaafd, zodat de curator de tijd heeft zich te buigen over de eigendomsrechten van de in het stadion aanwezige zaken, waaronder de aanwezige kunstgrasmat. De curator zal zich daar nu nog niet over uitlaten.'

Bij RBC zijn vijftig mensen in dienst. 'De curator staat inmiddels in contact met de gemeente Roosendaal die als borg hypotheekrechten heeft op het stadion, dat eigendom is van RBC. Het stadion valt dus in de faillissementsboedel.'
Categorie:
Tag(s):