woensdag, 5. januari 2011 - 15:14 Update: 16-09-2018 11:41

RIVM:geen verontrustende concentraties gemeten brand Moerdijk

Moerdijk

Bij het chemiebedrijf Chemie-Pack op het industrieterrein Moerdijk in Noord-Brabant is woensdagmiddag rond 14.27 uur een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer heeft donderdagochtend pas het sein ' brand meester ' kunnen gegeven.

Update donderdag 22.00 uur
De brandweer verwacht donderdagavond rond 22.00 uur klaar te zijn met de nabluswerkzaamheden op het terrein van Chemie-Pack. De kleine brandhaarden worden uit elkaar getrokken en door een crashtender afgeblust. Als de brandweer van het terrein is vertrokken zal de politie het terrein bewaken. Naar verwachting zullen rond 22.00 uur alle wegen op het bedrijventerrein weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

Update donderdag 16.00 uur
Uit de voorlopige resultaten van de luchtmetingen van het RIVM en de milieuongevallendienst is gebleken dat er geen verontrustenden concentraties van benzeen, tolueen, enthylbenzeen en kool-waterstoffen zijn verspreid. Dat meldt het RIVM, die de meting in opdracht van het crisiscentrum heeft uitgevoerd.

Ook is er op dit moment geen aanwijzing dat er in het getroffen gebied dioxines zijn gevormd of verspreid. Al zijn deze metingen volgens de milieuongevallendienst altijd nog de voorlopige waarde van de metingen.

Update donderdag 11.00 uur
Het is nog onduidelijk hoe de brand bij chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk is ontstaan. Dat heeft de burgemeester Peter van der Velden van Breda donderdag laten weten op een persconferentie.

In afwachting van definitieve meetgegevens wordt aan alle inwoners van de zuidpunt van het Eiland van Dordrecht (ten westen van de A16 en ten zuiden van de Amstelwijckweg) en het oostelijk deel van de Hoeksche Waard (de gemeenten Strijen en Binnenmaas) uit voorzorg geadviseerd voorlopig niet onnodig naar buiten te gaan.

Volgens de crisisstaf kan men wel gewoon naar school en het werk. Het advies is om voorlopig geen intensief contact met de grond te hebben, niet in de speeltuin te spelen, geen producten uit de moestuin te eten, het vee niet te laten grazen en de rampenzender RTV Rijnmond te volgen.

Ook wordt de inwoners geadviseerd huisdieren niet langdurig buiten te laten. Ook voor overige gebieden in de regio zijn nog geen definitieve metingen bekend. Inwoners wordt geadviseerd berichtgeving op RTV Rijnmond in de gaten te houden en bij gezondheidsklachten contact op te nemen met de huisarts. Als mensen buiten de bovenstaande gebieden toch onbekende deeltjes op de bodem vinden, is het advies om uit voorzorg deze niet aan te raken.

Enkele bedrijven op het industrieterrein in Moerdijk konden vanochtend gewoon weer open. Eén bedrijf moest kort na opening weer sluiten omdat de wind was gedraaid en het in de rook kwam te liggen.

Update donderdag 07.00 uur

Om 0.15 uur donderdagochtend heeft de brandweer het sein ‘brand meester’ gegeven. De bestrijding van het vuur met de blusdeken van schuim is succesvol verlopen. Even bestond nog het gevaar dat een van de loodsen op het terrein die tot nog toe buiten schot gebleven was alsnog vlam zou vatten. De brandweer heeft dit weten te voorkomen door de loods nat te houden.

Tijdens het blusoffensief werden zo’n zeventig medewerkers van het nabijgelegen bedrijf Chronimet Nederland met boten van het Havenschap Moerdijk geëvacueerd. Zij zaten sinds het uitbreken van de brand vast in het bedrijf in verband met de gevaarlijke situatie. De medewerkers zijn in veiligheid gebracht.

Inwoners van de Gemeente Moerdijk en andere gemeenten in het effectgebied kunnen weer naar buiten en de ramen en deuren hoeven niet langer dicht gehouden te worden, aldus de gemeente Moerdijk. De brandweer verwacht dat de omgeving van het brandterrein in de morgen weer bereikbaar is voor medewerkers van andere bedrijven op het Moerdijkse industrieterrein. Ook de snelwegen en het spoor zijn weer normaal begaanbaar.

23.10 uur
In Moerdijk en Klundert zijn afgegaan en de blussing is begonnen door middel van waterkanonen en crashtenders van de Vliegbasis Woensdrecht. De brand zal niet in één keer geblust worden, maar zal per gebouw worden voorzien van een schuimlaag. Op deze wijze wordt er een deken uitgerold over het terrein.

22.20 uur
Om 22.30 uur zal de brandweer beginnen met de blussing van de brand. In Moerdijk zal opdat moment de sirene klinken omdat bij de blussing een grote hoeveelheid rook vrijkomen. Deze kan leiden tot oog en ademweg irritatie kunnen leiden. De commandant brandweer zegt dat de brand onder controle is, maar het sein brandmeester is nog niet gegeven. De A16, Randweg Dordrecht (N3) en spoor tijdelijk gestremd voor poging brandweer

22.00 uur
De onderzoeksraad voor Veiligheid van Mr. Pieter van Vollenhoven, is begonnen met een onderzoek. Het begin van het onderzoek is vooral gericht op het verzamelen van feiten.

21.20 uur
De brandweer is een finale blusactie aan het voorbereiden. Het is dan de bedoeling om met een flinke bluscapaciteit, met o.a. de crashstanders van de Luchtmacht en de Shell, de brand te lijf te gaan. Wanneer dit gaat plaats vinden is nog niet bekend.

20.20 uur
De brand is opnieuw overgeslagen naar een ander kantoorgebouw op het terrein. Eerder bleek de brand zich te temperen, maar grijpt nu weer om zich heen.

19.15 uur
De brandweer heeft groot ingezet om het naastgelegen ATM te behouden. De vlammen zijn niet de boosdoener voor overslag, maar de stralingswarmte die van de brand vrijkomt is intens en kunnen overslag veroorzaken. Zoals het er nu naar uitziet kan het bedrijf behouden worden.

18.50 uur
Tijdens een persconferentie in Zevenbergen heeft burgemeester Wim Denie gezegd dat er geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten in de rookwolk. Eveneens zegt de burgemeester dat er geen reden is tot paniek. Inmiddels staan alle gebouwen op het terrein van Chemie-Pack in brand. Ook commandant brandweer Verhoeven benadrukt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen die schadelijk zijn voor mensen.

De brand zou zijn uitgebroken in de emballage afdeling van het bedrijf. Dit zou op het midden van het terrein zijn

18.30 uur
De rook heeft inmiddels ook de stad Dordrecht en omgeving bereikt. De rook is giftig en kan een bijtende werking hebben voor zover nu bekend. Om welke stoffen het exact gaat, is niet bekend.

Het treinverkeer vanuit het zuiden van en naar Dordrecht is inmiddels stilgelegd. Ook is het scheepvaartverkeer op Hollands diep thv de Sassenplaat en de Dortse Kil is gestremd. Dordrecht is met de auto via de noordkant (A16 en A15) gewoon bereikbaar.

17.45 uur
De 50 werknemers van het bedrijf zijn inmiddels in veiligheid gebracht. Hun auto’s die op het terrein staan van Chemie-Pack zijn door de brand verwoest. Er zijn geen gewonden meldt de politie.

De brandweer is nog steeds druk bezig met blussen. Brandweerkorpsen uit de hele streek zijn gealarmeerd en zijn ter plaatse dan wel onderweg met bluswagens. In de wijde omgeving zijn rookwolken te zien en automobilisten op de A59 melden dat er steekvlammen gevolgd door zogenaamde paddenstoelen van rook zichtbaar zijn vanaf het terrein.

Chemie-Pack heeft een overdekt tankenpark met 10 tanks van 23.500 liter. Dit meldt zij op haar website. Of deze tanks allemaal gevuld zijn en met welke vloeistoffen is onbekend.

Het is nog niet bekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De brandweer doet daar nog steeds metingen naar.

17.15 uur
Inmiddels is ook een naastgelegen bedrijf getroffen door de brand. Het gaat om het scheepsbouwbedrijf in motoren Wärtsilä. Ook hier slaan de vlammen inmiddels het pand uit.

De brandweer van Shell is inmiddels ook ingeroepen om de brand te helpen bestrijden. Daarnaast maakt men bij de brandbestrijding gebruik van drie crashtenders van de luchtmachtbasis Gilze en Rijen, Woensdrecht en zelfs Eindhoven.

16.45 uur
Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) is door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in werking gesteld dat zich bezig houdt met de inzet van brandweer, ambulance, politie en overige hulpdiensten.

Inmiddels is ook rond de brand in Moerdijk door het crisisteam rampenbestrijding Grip 4 afgekondigd. RTV-Rijnmond fungeert voor de provincie Zuid-Holland als rampenzender en in Noord-Brabant is dat Omroep Brabant. In West-Brabant gaan in de directe omgeving van Moerdijk ook sirenes af om te waarschuwen voor een eventuele schadelijke overtrekkende rookwolken.

16.15 uur
Omliggende panden aan de Vlasweg worden ontruimd. De brandweer probeert een container vol met chemicaliën op het terrein van Chemie-Pack te koelen om te voorkomen dat deze in brand raakt of explodeert.

15.30 uur
Volgens een woordvoerder van de gemeente Dordrecht zijn in het zuidelijke deel de sirenes afgegaan en worden bewoners geadviseerd om binnen te blijven en de ramen en deuren gesloten te houden vanwege mogelijk overtrekkende rookwolken van de brand in het zuidelijker gelegen Moerdijk.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er ‘voor zover bekend’ geen gewonden. Het bedrijf waar de brand woedt ligt aan de Vlasweg. Bij de brand komen gitzwarte rookwolken vrij die naar het Noorden trekken richting Dordrecht en Sliedrecht.

De brandweer is massaal ter plaatse om de brand te bedwingen. Ook worden er in het Oostelijke deel van de Hoekse Waard door de brandweer metingen verricht naar eventuele vrijkomende giftige stoffen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: