maandag, 8. oktober 2012 - 9:31 Update: 08-07-2014 0:46

Bijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Ruim 9 procent van de bijstandontvangers van eind 2010, vond in 2011 een baan.

In de kleinere gemeenten was dit aandeel het grootst. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners waren personen in de bijstand in Zoetermeer het meest succesvol in het vinden van werk, in Amsterdam het minst. Dit maakt het CBS maandag bekend.

Het vaakst werk voor bijstandsontvanger in gemeente met 10 tot 50 duizend inwoners

Eind 2010 ontvingen bijna 350 duizend personen in Nederland een bijstandsuitkering. Vier op de tien bijstandsontvangers woonden in een gemeente met minder dan honderdduizend inwoners. In deze gemeenten verruilde 11 procent van de bijstandsontvangers in 2011 hun uitkering voor een baan. De gemeenten met 10 tot 50 duizend inwoners hadden het grootste aandeel bijstandsgerechtigden die een baan vonden.

Niet alle bijstandsontvangers hebben evenveel kans op werk. Sommigen zitten al lang in de bijstand of zijn moeilijk bemiddelbaar. Daarnaast spelen de regionale arbeidsmarkt en de inspanningen van de gemeente een rol.

Onder de grote gemeenten doet Zoetermeer het het best

In de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners vond 8 procent van de personen met bijstand een baan. Het aandeel was het hoogst in Zoetermeer: ruim 14 procent. De uitstroom naar werk lag in de vier grote steden met ruim 7 procent onder het landelijk gemiddelde. In Amsterdam was de uitstroom met 6 procent het laagst. Rotterdam scoorde van de vier grote steden het beste met 8,6 procent.

Middelgrote gemeenten: Hardenberg grootste uitstroom naar werk

Van de gemeenten met vijftig- tot honderdduizend inwoners had Hardenberg (Overijssel) met 18 procent het grootste aandeel bijstandontvangers dat werk vond, gevolgd door Roosendaal ((Noord-Brabant) en Roermond (Limburg), beide met 16 procent. In Alkmaar en Nieuwegein was de uitstroom met 7 procent het kleinst.

Conjunctuur van grote invloed op vinden van werk

Sinds het begin van de economische crisis beëindigden bijstandsontvangers minder vaak hun uitkering vanwege het vinden van een baan. Waar in 2007 nog bijna 15 procent een baan vond, was dat in 2009 nog 7 procent. Vanaf 2010 steeg de uitstroom naar werk weer. Ook in 2011 was er een lichte toename.
Categorie:
Tag(s):