dinsdag, 19. juni 2012 - 21:08

De Wolden gaat twee wegen duurzaam veilig inrichten

De gemeente De Wolden heeft bij de provincie BDU-subsidie (bijzondere doeluitkering) gevraagd om in combinatie met infrastructurele projecten de verkeersveiligheid te verbeteren.

Twee projecten zijn gehonoreerd waar in 2013 groot onderhoud
wordt uitgevoerd, namelijk de dr. Larijweg in Ruinerwold en de Burg.
Tonckenstraat in Zuidwolde. De gemeente houdt zich aan het landelijke
verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig zoals ook beschreven is in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan). De dr. Larijweg en de Burg. Tonckenstraat kan de gemeente nu gelijktijdig met het uitvoeren van regulier onderhoud Duurzaam Veilig inrichten.

De Dr. Larijweg in Ruinerwold is niet ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. De snelheid is hoog. Alle kruisingsvlakken binnen de bebouwde kom van deze weg vanaf de Havelterweg tot aan de Burg. Bosmaweg worden uitgevoerd in rood asfalt met witte taludmarkering. Gelet op het karakter van de weg wordt er een 30km-zone ingesteld. De voorrangsregeling op de kruisingen verandert niet na deze aanpassingen. De provincie
stelt een bedrag beschikbaar van maximaal 30.000 euro.


De Burg. Tonckenstraat in Zuidwolde is smal en de bermen zijn zacht. Uitwijken is bijna niet mogelijk. Naast het instellen van een 60km-zone brengt de gemeente grasbetonstenen aan om de uitwijkmogelijkheden te verbeteren. Dit levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid. De provincie stelt een bedrag beschikbaar van maximaal 60.000 euro.

De 60km-borden worden in 2012 geplaatst. Het aanbrengen van de attentievlakken op de kruisingen vindt plaats in 2013. De voorrangsregeling op deze kruisingen verandert niet na het instellen van de 60km-zone.
Provincie:
Tag(s):