maandag, 29. oktober 2012 - 19:44 Update: 08-07-2014 0:45

FNV: regeerakkoord kost banen en ww

Den Haag

De FNV/de nieuwe vakbeweging wijst op de gevaarlijke combinatie van banenverlies en de verslechtering van de ww en de ontslagbescherming van mensen. Bovendien is er te weinig geregeld voor flexwerkers.

FNV voorzitter, Ton Heerts: "Het zijn kille tijden. Dit regeerakkoord komt vooral bij werkenden hard aan. De werkloosheid loopt de komende jaren op met 0,9 procent. Dat betekent tienduizenden extra werklozen erbij. De WW wordt sterk ingeperkt en in combinatie met de verlaging van de ontslagvergoedingen is dat desastreus. Er moet bezuinigd worden, dat is helder. Maar met deze plannen ben je vooral aan het slopen en te weinig aan het bouwen. Een groot deel van de rekening van dit kabinet gaat naar de werkenden in Nederland."

Voor de FNV staat werkgelegenheid bij de beoordeling van het regeerakkoord voorop. "Juist in deze tijd waarin er 8000 werklozen per maand bijkomen, is het inperken van de ww in hoogte en duur de verkeerde maatregel op het verkeerde moment. Bovendien wordt in het tweede jaar van de WW de uitkering gerelateerd aan het minimumloon. In de praktijk zal dat betekenen dat mensen al na een paar maanden moeten gaan nadenken over de verkoop van hun huis. Want dat kan je allemaal niet opvangen. De ww-voorstellen wijzen we af. De logica tussen premie en uitkering raakt hiermee zoek", aldus Heerts.

Over het ontslagrecht zegt Heerts: "Het is goed dat de preventieve toets wordt gehandhaafd. Er zijn echter meer vragen dan antwoorden over de invulling hiervan. In overleg met onze leden gaan we, met werkgevers, ons inzetten voor verbetering van deze plannen."

Goede punten in het regeerakkoord zijn onder meer de infkomensafhankelijke zorgpremie en dat er een begin wordt gemaakt van de aanpak van de problemen op woningmarkt.
Categorie:
Tag(s):