maandag, 8. oktober 2012 - 15:40

Geen strafvervolging tegen kunstschilder uit Drenthe

Assen

Het Openbaar Ministerie (OM) Assen stelt geen strafvervolging in wegens oplichting tegen een kunstschilder uit Drenthe. Dit heeft het OM maandag bekendgemaakt.

Het onderzoek richtte zich op twee schilderijen: Blauw Borgje van Dijkstra en Gronings Landschap van Altink.

Achtergrond en tijdspad
In 2004 heeft de aangever aangifte gedaan van oplichting doordat aan hem meerdere schilderijen zijn verkocht die vals zouden zijn. Deze aangifte is geseponeerd op grond van het feit dat de valsheid niet vast stond en dat de wetenschap over die valsheid niet bij de kunstschilder bewezen is.

Schilderijen: Blauw Borgje en Gronings Landschap
In 2009 werd de strafzaak op basis van nieuwe informatie heropend. De kunstschilder en zijn vrouw zijn aangemerkt als verdachte en het gaat hierbij om oplichting m.b.t. de schilderijen Blauw Borgje en Gronings Landschap.

Uit de nieuwe aangifte bleek dat de schilderijen, die door de kunstenaar zijn verkocht aan de aangever, al eerder, namelijk in 1999, waren verkocht aan een andere koper. Met deze kopers heeft de kunstschilder destijds een terugkoopovereenkomst gesloten. De kopers wilden de schilderijen terug verkopen omdat ze niet echt zouden zijn.

Hierin zag het OM aanknopingspunten voor het bewijs van het element ‘wetenschap' in verband met de valsheid van de schilderijen. Op basis van het voorgaande besloot het Openbaar Ministerie om specifiek deze twee schilderijen in beslag te nemen en te laten onderzoeken op echtheid en daarnaast nader onderzoek te doen naar de terugkoop door de kunstenaar.

Inzet experts
Bij het onderzoek naar de echtheid zijn verschillende experts van het Nederlands Forensisch Instituut betrokken geweest en diverse deskundigen zijn gehoord. Daarnaast zijn onderzoeksrapporten uit de gevoerde civiele procedure gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek.

Verder is de beschikking van het Gerechtshof Leeuwarden in de civiele procedure ook toegevoegd aan het dossier. Uit deze beschikking volgt dat de valsheid van het Blauw Borgje en het Gronings Landschap, de schilderijen die onderwerp waren van het strafrechtelijk onderzoek, niet kan worden vastgesteld.

Valsheid staat niet vast
Op basis van deze bewijsmiddelen moet worden vastgesteld dat de valsheid van de schilderijen niet kan worden bewezen. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de wetenschap van de valsheid bij de kunstschilder niet te bewijzen is. De kunstenaar en zijn vrouw zijn hierover gehoord en hebben een uitgebreide verklaring over onder andere de geschiedenis van de schilderijen en over de terug verkoop gegeven.

Geen strafvervolging van oplichting
Ten aanzien van het heropend onderzoek in 2009 kan het OM niet anders dan vaststellen dat de zaak geseponeerd dient te worden in verband met onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. De betrokkenen zijn geïnformeerd over deze beslissing.
Provincie:
Tag(s):