maandag, 13. augustus 2012 - 12:46 Update: 08-07-2014 0:47

''Huizenprijzen dalen ook in 2013''

Utrecht

Volgens de Rabobank zullen ook dit en volgend jaar de prijzen van koopwoningen blijven dalen en zal het aantal verkochte huizen laag blijven.

Doordat kopers de huidige vraagprijzen niet willen of kunnen betalen, en verkopers de vraagprijs maar mondjesmaat verlagen, komen beide partijen maar moeizaam tot overeenstemming. In 2012 zullen de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld met 5% dalen. Voor 2013 wordt een daling van 4% verwacht. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Hierbij moet worden aangetekend dat de prijsontwikkeling per regio aanzienlijk verschilt. Zo zijn de prijzen in Het Gooi en Vechtstreek sinds het hoogtepunt van 2008 met 19,8% gedaald en in Zeeuws-Vlaanderen met 4,9%. De verschillen kunnen worden verklaard door onder meer demografische factoren, zoals de samenstelling en de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Ook de samenstelling van de woningvoorraad in een regio speelt een belangrijke rol.

Onzekerheid consument blijft grote rol spelen
In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de prijzen voor bestaande koopwoningen met 1,8% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze daling komt niet als een verrassing. Zo is het aantal te koop staande woningen verder toegenomen terwijl het besteedbaar inkomen van kopers nog altijd afneemt. Daarnaast zijn zij onzeker over hun baan, hun pensioen en de hypotheekrenteaftrek.

Dit beeld zal de komende kwartalen naar verwachting niet substantieel wijzigen. Zo blijft er onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek nu het debat over de hervormingen op de woningmarkt is uitgesteld tot na de verkiezingen. Grote vraag is of er dan nog een meerderheid in de Tweede Kamer is om de woningmarktplannen uit het Lente-akkoord per 1 januari 2013 onverkort in te voeren. De Rabobank gaat er in haar ramingen vooralsnog wel vanuit dat dit gebeurt, temeer omdat bijna alle partijen wel enige vorm van hervormingen op de woningmarkt voorstaan.

De bijdrage van het Lente-akkoord aan de prijsdaling zal naar verwachting volgend jaar beperkt zijn doordat de leencapaciteit van huishoudens niet of nauwelijks wordt beperkt, terwijl ook de maandlasten de eerste jaren nauwelijks stijgen. De uiteindelijke invoering van het Lente-akkoord kan overigens ook een positief effect hebben, doordat er voor kopers duidelijkheid komt over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek.
Categorie:
Tag(s):