dinsdag, 17. juli 2012 - 21:38

Schoolpleinen zijn om te spelen

Zuidwolde

De schoolpleinen in De Wolden hebben een dubbele functie. Schoolpleinen zijn er voor de scholen maar ook voor de kinderen uit de buurt die er na schooltijd spelen.

Ook door jongeren is het schoolplein een bezochte plek in het dorp. Het
gebruik van het schoolplein na schooltijden gaat regelmatig gepaard met
overlast. Gemeente en politie ontvangen meldingen hiervan. In veel gevallen gaat het dan om lawaai en het achterlaten van rommel. Meestal veroorzaakt door jongeren. “Ook jongeren zijn welkom, maar dit moet zonder overlast,” aldus burgemeester Roger de Groot.

Om overlast te beperken en om de politie in de gelegenheid te stellen op te treden, plaatst de gemeente borden met ‘verboden toegang’ op de schoolpleinen. Wanneer overlast wordt gemeld, gaat een koppel van een jongerenwerker en de wijkagent de locatie bezoeken. Dit doen zij met het doel om jongeren in beeld te brengen en om met hen in gesprek te raken. Het koppel wordt ondersteund door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

In enkele gevallen wil de politie handhavend optreden door jongeren weg te sturen of ze te bekeuren. Hiervoor hebben ze op dit moment niet veel mogelijkheden. Daarom heeft de politie de gemeente gevraagd borden met ‘verboden toegang’ te plaatsen op de schoolpleinen. Dit betekent niet dat niemand meer welkom is op de schoolpleinen. Er komt een onderbord bij de bordjes met de tekst ‘Spelen toegestaan na schooltijd tussen
08.00 uur en 20.00 uur’. Gebruikers van de scholen zijn natuurlijk ook na 20.00 uur welkom.

Burgemeester Roger de Groot: “Op de schoolpleinen mag worden gespeeld. Kinderen maar ook jongeren zijn van harte welkom. Wel moet er rekening gehouden worden met gebruikers en omwonenden. Het is onacceptabel dat buren niet kunnen slapen van het lawaai of dat kinderen gevaar lopen door achtergebleven glas of sigarettenpeuken. In
eerste instantie gaan we met de jongeren in gesprek, als dat niet helpt worden ze door de politie weggestuurd. De bordjes die we gaan plaatsen helpen de politie daarbij.”

Het plaatsen van de borden gebeurd in overleg met de scholen. De meeste scholen hebben aangegeven dat ze het wenselijk vinden dat de borden geplaatst worden. De komende maand gaat de gemeente de borden plaatsen.
Provincie:
Tag(s):