zondag, 21. oktober 2012 - 22:44

Slag om Grolle goed bezocht

Groenlo

In Groenlo is afgelopen weekend de slag om Grolle herdacht. Dit spektakel is een jaarlijks terugkerend festijn waarbij honderden vrijwilligers in de karakteristieke kledij die in 1627 werd gedragen de belegering naspelen.

Ook dit weekend werd het spektakelstuk weer goed bezocht.

Geschiedenis van de belegering van Grolle (1627)
Tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) werd de strijd van de opstandige staten der Nederlanden tegen Spanje geleid door achtereenvolgens Willem van Oranje en zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik.

In die tijd gold dat de partij die de steden beheerste, ook het omringende land beheerste. Elke stad die de poorten voor een aanvallend leger sloot moest een belegering ondergaan om op andere gedachten gebracht te worden.

Grolle (het tegenwoordige Groenlo) in de Gelderse Achterhoek is verschillende keren door beide zijden belegerd.

De belegering van 1627
In Den Haag vergaderden de Staten-Generaal over de wijze van voortzetting van de oorlog tegen de Spanjaarden. Na veel wikken en wegen (de machtigste gewesten, Holland en Zeeland, wilden de oorlog op zee verder voeren) werd toch besloten "die starcke stad Grol aan te tasten".

De voorbereidingen vonden in het grootste geheim plaats. Het Staatse leger, bestaande uit 20.000 man voetvolk en 5.000 ruiters, werd via de Lek en de Rijn naar het oosten verscheept. De Spanjaarden wisten inmiddels dat er een groot Staats leger op weg was, maar het was onduidelijk welke stad het doelwit van de aanval zou worden.

Om de vijand op een dwaalspoor te brengen werd een schijnaanval uitgevoerd op het Duitse stadje Goch. Inmiddels ging de hoofdmacht op 17 juli 1627 in Emmerich van boord en vertrok direct richting Grolle. Op de avond van 20 juli kwam het Staatse leger voor de stad.

De voorhoede, onder leiding van Herman Otto, graaf van Styrum, bezette meteen de belangrijkste toegangswegen naar de vesting. Een aantal bevelhebbers werd naar de omliggende plaatsen (waaronder Lichtenvoorde en Eibergen) gestuurd om deze te bezetten. Op die manier werd voorkomen dat de Spanjaarden een van deze dorpen als uitvalsbasis voor een ontzet zouden kunnen gebruiken.
Provincie:
Tag(s):