zondag, 21. april 2013 - 10:58 Update: 03-07-2014 0:59

ANBO: Grote zorgen over invloed Abvakabo

Foto van rollators | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Woerden

ANBO, de belangenbehartiger voor senioren, maakt zich grote zorgen over de houding van Abvakabo FNV, als onderhandelingspartner in het zorgakkoord.

“Het lijkt erop dat het zorgdossier misbruikt wordt om de positie van Abvakabo FNV verder te verstevigen. Er ís een meerderheid voor het Sociaal Akkoord. Laat het kabinet de tijd nemen, en de zorgpartijen aan tafel uitnodigen. Aanvullende afspraken op het eerdere akkoord, zeker over een deel van een gigantisch dossier, leiden niet tot betere zorg", dat zegt ANBO-directeur Liane den Haan zaterdagavond, zo meldt de Bond op de site.

Ultimatum

Zojuist is het overleg opgeschort en heeft Abvakabo FNV het kabinet een ultimatum gegeven tot morgenmiddag 13.00. Komt het kabinet voor die tijd niet met voor Abvakabo acceptabele voorstellen, dat stemt de bond tegen het Sociaal Akkoord.

Kwaliteit van zorg

ANBO wil dat een eventueel zorgakkoord gaat over de kwaliteit van zorg, en niet over één onderdeel van een veel grotere problematiek. Den Haan: “Natuurlijk moeten we praten over de positie van werknemers in de thuiszorg. Goede thuiszorg zorgt ervoor dat mensen verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Maar we moeten ook praten over een solide decentralisatie van de AWBZ, over een goede taakopvatting en voldoende budget voor gemeenten, over de scheiding tussen wonen en zorg, die niet alleen administratief moet plaatsvinden, maar langdurig zieken ook echt de regie over hun leven moet teruggeven. De zorg moet beter en efficiënter, en bezuinigingen moeten in een breed perspectief geplaatst worden.”

 

Provincie: