woensdag, 10. juli 2013 - 21:10 Update: 03-07-2014 0:55

Asscher:EU-burgers zonder verblijfsrecht geen uitkering

Asscher:EU-burgers zonder verblijfsrecht geen uitkering
Asscher:EU-burgers zonder verblijfsrecht geen uitkering
Den Haag

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verplicht de Immigratie- en Naturalisatiedienst in te schakelen als een EU-burger bijstand aanvraagt en er twijfel is over het verblijfsrecht. Nu is het nog zo dat de IND achteraf toetst of het toekennen van bijstand gevolgen heeft voor het verblijfsrecht.

Door dit om te draaien, wordt voorkomen dat bijstand wordt uitbetaald aan een EU-burger waarvan achteraf blijkt dat diegene geen recht meer heeft op verblijf in Nederland. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ter voorbereiding op deze wettelijke regeling starten de gemeente Rotterdam en de IND op 1 oktober 2013 een pilot om de onderlinge gegevensuitwisseling te versnellen. De pilot duurt in beginsel zes maanden. De gemeente Vaals startte eind 2011 als eerste een traject om de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en de IND te versnellen. Bij het opstellen van de wet zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen die opgedaan zijn met de pilots in Rotterdam en Vaals.

 

De minister zal met de Europese Commissie bespreken hoe de wet vorm kan krijgen zonder dat het inbreuk maakt op het vrije verkeer van personen.