maandag, 10. maart 2014 - 13:31 Update: 03-07-2014 0:40

Meer geld voor duurzame garnaal

Foto van vissersschepen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar om tot een gezonde en economisch duurzame garnalenvisserij te komen. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken maandag.

Europese Visserijfonds
Vissers kunnen vanaf 1 april 2014 een bijdrage krijgen voor investeringen in vistuigen, koelsystemen en sorteersystemen. De investeringsmaatregelen zijn onderdeel van het Masterplan garnalenvisserij en worden gefinancierd uit het Europese Visserijfonds.

Minder bodemberoering
De bijdrage is 40% van de kosten van de investering. Voor investeringen in vistuigen is de maximale bijdrage €7000. Het gaat hierbij om vistuigen waarbij sprake is van minder bodemberoering en minder bijvangsten. Voor investeringen in koelsystemen is de maximale bijdrage €24.000. Goede koelsystemen aan boord zijn essentieel om de kwaliteit van aan te landen garnalen te waarborgen. Voor investeringen in sorteersystemen is de maximale bijdrage €15.000.

Proefprojecten aanlandplicht
Om nog meer vissers te ondersteunen bij de voorbereidingen van de aanlandplicht stelt staatssecretaris Dijksma een extra bedrag van €1,5 miljoen beschikbaar.
Voor proefprojecten van vissers waardoor ervaring kan worden opgedaan met de aanlandplicht heeft Dijksma in 2013 al een bedrag van €3 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Visserijfonds.

Voorkomen ongewenste bijvangsten
De projecten zijn in 2013 door de visse
rs ingediend. Ze richten zich onder meer op het voorkomen van ongewenste bijvangsten door het gebruik van andere netten, camera’s aan boord of de vermarkting van die bijvangsten. Op dit moment worden ze beoordeeld en eind maart wordt bekend welke projecten in de prijzen vallen.

Categorie: