zaterdag, 7. juni 2014 - 9:18 Update: 03-07-2014 0:35

Philip Morris en bonden sluiten sociaal plan

Vlag FNV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Vlag FNV | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Philip Morris Holland B.V. en de vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een sociaal plan.

De partijen bereikten in de vroege ochtend na 16 uur een onderhandelingsresultaat. 

Zo komt er een uitgebreide scholings- en werk-naar-werk-regelingen waarbij er naast een individueel budget ook een collectief budget is overeengekomen. Een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1,6. De uitgebreide discussie over de pensioenen is in deze factor voor een deel verdisconteerd en een speciale regelingen voor werknemers met een arbeidsbeperking voor een periode van twee jaar.

De partijen zijn met dit resultaat in ieder geval blij dat ze de werknemers nu meer duidelijkheid kunnen geven zodat deze zich op hun toekomst kunnen gaan richten. De vakbonden zullen het onderhandelingsresultaat in de loop van volgende week voorleggen aan hun leden.