vrijdag, 18. april 2014 - 13:11 Update: 03-07-2014 0:38

Planning om in 2019 de A27 Utrecht - Breda te verbreden

Foto van file vakantie A27 | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van file vakantie caravan A2 | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Door middel van verbreding van de A27 tussen Utrecht en Breda hoopt minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu dat de hardnekkige fileproblemen op dit traject straks tot het verleden behoren.

Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijdag. 

'Met de aanpak wordt de doorstroming van het verkeer op de verbindingsweg tussen Amsterdam/Utrecht naar Brabant en België flink verbeterd. Het 47 kilometer lange traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder heeft nu nog vier noteringen in de filetop 50', aldus het ministerie.

De minister heeft het voorkeursalternatief voor het project A27 Houten-Hooipolder vandaag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. In overleg met de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant, waterschappen, omliggende gemeenten en belangenorganisaties kiest de minister voor verbreding van de weg met extra rijstroken en spitsstroken. Over de Merwede bij Gorinchem komt een tweede brug met vier rijstroken. Voor de aanpak van de weg die door drie provincies loopt is 808 miljoen euro beschikbaar.

Minister Schultz van Haegen: “Met de aanleg van extra rijstroken en de tweede brug over de Merwede maken we een einde aan hardnekkige files op de A27. Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio, goed voor de doorstroming van het verkeer en goed voor de economie.”

Project op hoofdlijnen
Richting Utrecht krijgt het gehele traject tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken, op de rest van het traject een spitsstrook. Richting Breda komen er tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier rijstroken. De andere trajectdelen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.

Over de Merwede bij Gorinchem komt er een tweede brug met vier rijstroken.Knooppunt Hooipolder wordt gedeeltelijk aangepakt door het realiseren van een verbindingsboog. Vanaf de A59 vanuit het westen kan de automobilist straks zonder verkeerslichten invoegen op de A27 richting het noorden.Er komt een nieuwe aansluiting Gorinchem-Noord, onder andere voor de verkeersafwikkeling van het daar nog te ontwikkelen bedrijventerrein.

Verdere procedure
In overleg met de betrokken overheden en belangenorganisaties werkt Rijkswaterstaat het voorkeursalternatief nu uit in een Ontwerp Tracébesluit en Milieu Effect Rapport (MER). Dit proces start met de publicatie van de Kennisgeving MER in mei/juni van dit jaar. Op dat moment organiseert Rijkswaterstaat ook informatieavonden voor omwonenden en andere belangstellenden.

Medio 2016 wordt het Ontwerp Tracébesluit ter inzage gelegd. Rekening houdend met de reacties op het Ontwerp Tracébesluit neemt de minister daarna een definitief Tracébesluit. De planning is om in 2019 te starten met de werkzaamheden.