maandag, 18. augustus 2014 - 7:54 Update: 18-08-2014 7:54

Wetenschappelijk onderzoek door umc's bij wereldtop

Wetenschappelijk onderzoek door umc's bij wereldtop
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De acht universitaire medisch centra (umc's) in Nederland scoren wetenschappelijk heel goed. Zij publiceren veel wetenschappelijke artikelen: ongeveer een derde van het totaal in Nederland.

Die publicaties worden bovendien vaak geciteerd door andere wetenschappers. Twee umc's worden zelfs 71 procent vaker aangehaald dan het wereldgemiddelde. De umc's verwerven ook veel geld voor wetenschappelijk onderzoek: in 2012 was dat in totaal Euro 575 miljoen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Rathenau Instituut, de "Feiten & cijfers universitair medische centra", het eerste brede overzicht van gegevens over de umc's.

Veel publicaties en veel geciteerd
In totaal hebben onderzoekers van de Nederlandse umc's in de periode 2008-2011 meer dan 44.000 wetenschappelijke publicaties uitgebracht. Dat was een kwart meer dan in de drie jaar daarvoor. De 44.000 publicaties worden bovendien vaak geciteerd door andere wetenschappers. Dat is een graadmeter voor de kwaliteit van die publicaties. Zo zijn in de periode 2008-2011 de artikelen van het umc in Groningen 52% procent vaker geciteerd dan het wereldgemiddelde, en die van het VUmc en het Erasmus UMC zelfs 71% procent. Sinds de periode 2004-2007 zijn die citatiescores bovendien bij alle umc's gestegen.

Financiering
Het totale budget van de 'umc's is 6,3 miljard Euro. Een derde hiervan, 2,1 miljard euro, wordt betaald als rijksbijdrage voor complexe zorg, onderzoek, opleiding en innovatie door de ministeries van VWS en OCW. Het grootste deel van de rijksbijdrage gaat direct naar de umc's, 22% komt uit de universitaire eerste geldstroom. Bijna 60% van het totale budget komt van de zorgverzekeraars als vergoeding voor de reguliere patiëntenzorg. 

Daarnaast verwerven de umc's 575 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek via onderzoeksfinanciers zoals NWO, de gezondheidsfondsen en de EU. Ook van bedrijven en particulieren ontvangen de umc's geld voor wetenschappelijk onderzoek. Het Amsterdamse AMC verwierf in 2012 het meeste extra onderzoeksgeld: 100 miljoen euro. Dit vormde 40 procent van de inkomsten voor onderzoek en onderwijs van het AMC. Het laagste bedrag, 40 miljoen euro, werd binnengehaald in Maastricht, en vormde daar 30 procent van de inkomsten voor onderzoek en onderwijs. Het UMC in Groningen had het laagste percentage, 23 procent, maar een hoger bedrag: 48 miljoen.
 

Categorie:
Provincie: