vrijdag, 13. november 2015 - 11:34 Update: 13-11-2015 13:35

Minimale economische groei, wel meer banen

CBS: Economie groeit met 0,1 procent
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2015 met maar 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Het groeicijfer is gebaseerd op een eerste berekening met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.

Terugval groei

De economie groeit daarmee voor het zesde kwartaal op rij. Aanvankelijk trok de groei behoorlijk aan. In de afgelopen twee kwartalen echter viel de groei terug en lijkt er min of meer sprake van consolidatie. Inmiddels is de omvang van de economie wel weer groter dan voor de crisis.

Economie groeit met 1,9 procent ten opzichte van jaar eerder

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het derde kwartaal 1,9 procent groter dan in het derde kwartaal van 2014. Deze groei is toe te schrijven aan hogere investeringen, meer export en meer consumptie door consumenten en overheid. Net als in het tweede kwartaal drukte de beperking van de aardgasproductie de groei met ongeveer 0,5 procentpunt.

Consumenten besteden vooral meer aan kleding en elektrische apparaten

Consumenten hebben in het derde kwartaal opnieuw meer besteed dan een jaar eerder. Dat is in lijn met de verbetering van de werkgelegenheid, waarover CBS vandaag ook bericht. Ook verbeterde het consumentenvertrouwen in het derde kwartaal verder. In oktober lag het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau in ruim 8 jaar.

Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten. Ook besteedden ze aanzienlijk meer aan auto’s dan een jaar eerder. Ten slotte gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals woninghuur, reizen met openbaar vervoer, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Meer banen

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 33 duizend. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij, zodat de teller eind september op 132 duizend stond. De werkloosheid was iets lager al steeg het aantal werklozen in augustus en september licht. 

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het derde kwartaal met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Er is nu zes kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met 148 duizend toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150 duizend banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd iets lager ligt dan in 2011.

Categorie:
Tag(s):