woensdag, 21. januari 2015 - 10:04 Update: 21-01-2015 13:09

Twintig procent van de alleenstaanden heeft een lat-relatie

Niet alle alleenstaanden zijn ook single: ruim twintig procent van de volwassen alleenstaanden of alleenstaande ouders woont niet samen, maar heeft wel een partner.

Jongeren hebben vaker zo’n lat-relatie dan ouderen. Zij willen in de toekomst meestal met deze partner gaan samenwonen of trouwen. Oudere alleenstaanden, vooral vrouwen, willen dat veel minder vaak. Dit meldt het CBS woensdag.

Alleenstaand maar niet single
Het aantal personen dat als alleenstaande of alleenstaand ouder geregistreerd staat, neemt nog altijd toe. Op 1 januari 2014 waren dat er ruim 3,3 miljoen. Een deel van hen heeft echter wel een partner, maar woont daar niet mee samen. Omdat uit de bevolkingsstatistieken niet kan worden bepaald hoe vaak dit voorkomt, is hiernaar gevraagd in een enquête onder mensen van 18 tot 80 jaar. Daaruit blijkt dat 22 procent van de alleenstaanden en alleenstaande ouders een lat-relatie heeft.

Vooral jonge alleenstaanden hebben een lat-relatie
Er bestaan duidelijke verschillen tussen leeftijdsgroepen. Onder de jongste groep alleenstaanden heeft ruim een derde een lat-relatie. Bij de dertigers en veertigers is dat ruim een kwart. Alleenstaanden boven de 65 hebben aanmerkelijk minder vaak een partner met wie zij niet samenwonen: minder dan 10 procent. Het aandeel van de alleenstaanden dat een lat-relatie heeft, wijkt per leeftijdsgroep niet af van 2003.

Categorie: