donderdag, 14. april 2016 - 13:45 Update: 14-04-2016 16:11

Europa wil intensieve samenwerking om zelfrijdende voertuigen zo snel mogelijk te introduceren

Europa wil in 2019 marktintroductie zelfrijdend vervoer
Foto: EHF
Den Haag/Brussel

De gezamenlijke ambitie in Europa is om in 2019 klaar te zijn voor de verdere uitrol van zelfrijdende voertuigen die met elkaar en de infrastructuur kunnen communiceren. Om dat te realiseren gaat Europa intensief samenwerken om een vlotte introductie van de zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken.

Belemmeringen wegnemen

De lidstaten gaan samen belemmeringen voor zelfrijdend vervoer wegnemen. Nationale regels voor verkeer en vervoer worden afgestemd en er komt een gecoördineerde inzet op digitale communicatie zodat auto’s in Europa overal goed met elkaar en met de weginfrastructuur kunnen ‘praten’. 

Daarnaast zetten de landen in op grensoverschrijdende testen zodat op basis van de praktijkervaringen de juiste stappen kunnen worden gezet om de ontwikkelingen te ondersteunen. Met de Declaration of Amsterdam hebben de Europese transportministers vandaag in Amsterdam  hun steun toegezegd voor het mogelijk maken van alle vormen van zelfrijdende voertuigen. 

Ze slaan de handen ineen om samen met de Europese auto-industrie en de toeleverende (ICT) industrie over drie jaar klaar te zijn voor zelfrijdend vervoer. Aan de vergadering in Amsterdam nam ook een vertegenwoordiger van de Europese autofabrikanten deel.

Minister Schultz van Haegen: “We hebben vandaag voor het eerst in Europa op politiek niveau gesproken over zelfrijdende voertuigen en maatregelen die nodig zijn voor een soepele introductie in Europa. We willen tempo maken, we zien dat er veel winst te behalen is voor de mobiliteit.  Met zelfrijdende voertuigen wordt ons vervoer veiliger, duurzamer en efficiënter. Doordat regelgeving en autosystemen op elkaar worden afgestemd, voorkomen we dat zelfrijdende auto’s en vrachtwagens straks bij iedere grens een nieuwe update nodig hebben.”

EU-commissaris Bulc: "Door connected en geautomatiseerde voertuigen wordt het vervoer veiliger en efficiënter, met meer mogelijkheden voor de verkeersdeelnemers. Dit biedt geweldige kansen voor de Europese industrie. De Commissie blijft nauw samenwerken met de industrie en de lidstaten om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen, zodat connected voertuigen al in 2019 de Europese wegen op kunnen. Voortbouwend op het momentum van de Declaration of Amsterdam komen we later dit jaar met een masterplan voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen. Daarmee zetten we een belangrijke stap op weg naar het garanderen van continuïteit in de dienstverlening vanaf de eerste dag.”

“Connected en geautomatiseerde voertuigen beloven het wegvervoer in de komende decennia duurzamer en efficiënter te maken,” stelt Erik Jonnaert. Jonnaert vertegenwoordigt de ACEA, de Europese koepelorganisatie van de 15 in Europa gevestigde fabrikanten van personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen. “Maar ook al brengen deze ontwikkelingen in snel tempo een ommekeer teweeg in onze industrie, er liggen nog allerlei uitdagingen op onze weg”. De industrie is daarom blij met de Declaration of Amsterdam. “We zien dit als een mijlpaal. Het bevordert de zo broodnodige samenwerking tussen autofabrikanten, nationale overheden en de EU-instellingen,” besluit Jonnaert.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):