woensdag, 20. juli 2016 - 8:10 Update: 20-07-2016 20:34

Aantal oude diesels fors afgenomen

Aantal oude diesels daalt
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het aantal in Nederland geregistreerde oude dieselauto’s is sinds begin 2010 met 67 procent afgenomen. Het gaat hier om dieselauto’s van voor 2001. In deze periode hebben drie grote gemeenten maatregelen doorgevoerd om deze voertuigen te weren. In Utrecht en Rotterdam was de daling het sterkst. Dit meldt CBS.

Begin 2016 was ruim 1 procent van de personenauto’s en 11 procent van de bestelauto’s een oude diesel. Het aantal op deze brandstof rijdende personen- en bestelauto’s van voor 2001 is gedaald van 570 duizend in 2010 tot 189 duizend in 2016. Ter vergelijking: het aantal op benzine rijdende bestel- en personenauto’s van voor 2001 halveerde en daalde dus minder hard.

In 2016 stonden in totaal ruim 17 duizend oude diesels geregistreerd in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Met uitzondering van Amsterdam hebben de overige grote gemeenten tussen 2010 en 2016 verscheidene maatregelen getroffen om het aantal oude op diesel rijdende personen- en bestelauto’s te weren. Deze regels waren gericht op dieselauto’s die gebouwd waren voor 2001. Vanaf dat jaar moesten fabrikanten van deze auto’s aan strengere milieu-eisen voldoen.

Aantal diesels daalt met 79 procent in Utrecht

Het aantal oude diesels in de gemeente Utrecht daalde tussen 2010 en 2016 met79 procent. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente een milieuzone ingericht waar deze auto’s niet meer welkom zijn. Van eind 2013 tot begin 2016 konden dieselbezitters hun auto met financiële steun van de gemeente laten slopen. Van 2014 tot 2016 was het aantal oude op diesel rijdende personen- en bestelauto’s harder afgenomen dan in de drie jaren daarvoor.

Drie kwart minder diesels in Rotterdam

In de gemeente Rotterdam daalde het aantal oude diesels tussen 2010 en 2016 met75 procent. Sinds 1 januari van dit jaar heeft ook deze gemeente een milieuzone ingesteld voor auto’s die op deze brandstof rijden. In maart 2014 ging in de gemeente een sloopregeling voor oude diesels van start. Na 2012 is het aantal op diesel rijdende personen- en bestelauto’s in de havenstad jaarlijks almaar verder afgenomen. Tussen1 januari 2015 en 2016 daalde het aantal oude diesels met 36 procent het sterkst.

Daling diesels Den Haag vooral tijdens sloopregeling

In de gemeente Den Haag is het aantal oude diesels tussen 2010 en 2016 met twee derde afgenomen. In Den Haag bestond in deze periode geen milieuzone voor deze personen- en bestelauto’s. Van juli 2013 tot januari 2015 stelde de gemeente wel extra geld beschikbaar voor een sloopregeling. In deze periode daalde het aantal oude diesels jaarlijks met 20 procent, wat hoger is dan in de jaren voor en na de sloopregeling.

Ruim 7 duizend oude diesels in Amsterdam

In Amsterdam is het aantal op diesel rijdende personen- en bestelauto’s van voor 2001 met64 procent afgenomen tussen 2010 en 2016. In deze periode waren geen maatregelen van kracht om deze auto’s van de weg te krijgen. In de hoofdstad staan 7,2 duizend oude diesels geregistreerd, het meest van de vier grote gemeenten.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):