maandag, 11. juli 2016 - 20:04 Update: 11-07-2016 20:05

Minister Koenders geeft Nederlanders in Zuid-Soedan het advies land te verlaten

Minister Koenders geeft Nederlanders in Zuid-Soedan het advies te vluchten
Foto: RVD
Den Haag

Nederland maakt zich grote zorgen om de plotselinge uitbraak van geweld in Zuid-Soedan en de impact ervan op de bevolking. 'Het geweld is een ernstige schending van het vredesakkoord van augustus 2015 en brengt de verdere uitvoering daarvan in gevaar', aldus minister Koenders. 'De bevolking loopt direct gevaar. De VN Veiligheidsraad zal de komende dagen bovenop deze ernstige situatie moeten zitten.'

Nederland voert voortdurend nauw overleg over de situatie met andere landen en organisaties, waaronder de VS, de EU en de VN. Minister Koenders: 'We dringen er binnen de EU op aan om druk uit te oefenen op de Zuid-Soedanese leiders om het geweld te beëindigen en de regio zover te krijgen een constructieve rol op zich te nemen, ook door het sanctieregime aan te scherpen en uit te breiden.' Nederland onderstreept de verklaring van de VN-Veiligheidsraad gisteren over Zuid-Soedan.

Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders slachtoffer geworden van de gewelddadigheden van de afgelopen dagen. De Nederlandse ambassade in Juba staat via sms en telefoon in nauw contact met de 100 Nederlanders die zich in Zuid-Soedan bevinden. Het ministerie adviseert de Nederlanders om binnen te blijven en het land bij de eerstvolgende veilige gelegenheid te verlaten.

In Zuid-Soedan is de helft van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking): 'Het is tragisch en schandalig dat de politieke leiders zich niet bekommeren om de eigen bevolking, die al zoveel te lijden heeft gehad. Ik roep alle partijen op om humanitaire hulpverleners toegang te verlenen zodat zij de Zuid-Soedanese bevolking van de noodzakelijke hulp kunnen blijven voorzien.'