vrijdag, 6. januari 2017 - 11:26

Interventieteam politie Brussel meldt zich massaal ziek

Interventieteam politie Brussel meldt zich massaal ziek
Foto: SX
Brussel

Agenten van het interventieteam van de politiezone Brussel-West hebben zich gisteravond collectief ziekgemeld. Volgens de agenten zijn ze doodop van de vele overuren die ze moeten draaien. Ook de vrijdagochtendploeg heeft zich ziekgemeld.

De korpschef heeft voor vervanging moeten zorgen. Tegen het Nieuwsblad zegt hij: ‘Ik begrijp hun bezorgdheden, maar zulke acties kunnen niet door de beugel’. Kris Verstraeten, politieman in Molenbeek en vakbondsafgevaardigde voor het VSOA, zegt alle begrip te hebben voor de actie. ‘Bij de interventiedienst ontbreken 11 hoofdinspecteurs op een totaal van 24 en 32 inspecteurs op een totaal van 140. De dienst kan eigenlijk alleen nog functioneren dankzij de goede wil van de overblijvers. Ik heb alle begrip voor de actie.’

De actie zou volgens korpschef Johan De Becker geen gevolgen hebben gehad voor de veiligheid van de burgers. ‘We hebben de afwezigen allemaal kunnen vervangen met agenten uit de wijkafdelingen, die normaal om 22 uur sluiten. Maar zulke acties kunnen niet door de beugel. Ze hebben een lacune ­gevonden in hun statuut door zich ziek te melden. De actie is overigens niet gedragen door de vakbonden.’

Toch toon De Becker begrip voor de actie van de agenten. Per nacht zijn er tientallen incidenten in de vijf gemeenten van de politiezone, vooral in Molenbeek. Deze gemeente staat sinds de aanslagen in Parijs bekend als terroristische hotspot.

‘In realiteit hadden we vorige week 34 extra manschappen. Daarnaast zitten we met een structureel tekort van 125 man. De druk is enorm door de strijd ­tegen het radicalisme. We zijn onderbemand en moeten overuren kloppen. Logisch dat ze versterking vragen’ aldus De Becker.