vrijdag, 10. november 2017 - 17:37 Update: 10-11-2017 17:46

Nederland steunt met 550 miljoen euro wederopbouw Sint Maarten

Nederland steunt met 550 miljoen euro wederopbouw Sint Maarten
Foto: Min. Defensie / Gerben van Es
Den Haag

Nederland stelt 550 miljoen euro ter beschikking voor de vorming van een Nederlands fonds voor de wederopbouw van het land Sint Maarten. Dit heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Instemming voorwaarden

Wanneer Sint Maarten instemt met de door Nederland gestelde voorwaarden over het instellen van een integriteitskamer en adequaat grenstoezicht, kan zo spoedig mogelijk worden begonnen met de wederopbouw. De dekking wordt bekend gemaakt in de Najaarsnota.

Tranches

De ondersteuning zal in tranches verleend worden waarbij er tussentijdse evaluaties plaatsvinden om doelmatige en rechtmatige besteding zeker te stellen en bijdragen zo nodig te kunnen heroverwegen. De besteding van de Nederlandse bijdrage zal voor een wezenlijk deel plaatsvinden via internationale organisaties. De bijdrage kan vorm krijgen in leningen, giften of inzet in natura.

Saba en Sint Eustatius

De ministerraad heeft tevens besloten de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius financiële steun te geven. Voor de wederopbouw van deze eilanden wordt 67 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag staat los van het bedrag van 550 miljoen euro voor Sint Maarten.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: