dinsdag, 14. november 2017 - 15:44

Rode Kruis: 90 % van natuurrampen veroorzaakt door klimaatverandering

Rode Kruis: 90 % van natuurrampen veroorzaakt door klimaatverandering
Foto: Min. Defensie / Gerben van Es
Bonn

‘De oorzaak van meer dan 90 procent van de natuurrampen kan als klimaat-gerelateerd worden beschouwd en hierdoor zal de vraag naar humanitaire hulpverlening van het Rode Kruis alleen maar toenemen’, zegt Secretaris-Generaal van de Internationale Federatie van het Rode Kruis (IFRC) , de heer Elhadj As Sy, tijdens de klimaattop COP23 van 13 en 14 november in Bonn.

Het Rode Kruis lanceert vandaag een nieuw actieplan om klimaatverandering aan te pakken: ‘Framework for Climate Action 2020’. In het jaar 2020 worden de afspraken uit het Parijse klimaatakkoord bindend. De heer Sy zegt hierover: “Het Rode Kruis heeft de afgelopen tien jaar grote vooruitgang geboekt bij het integreren van klimaatrisico's in hun operaties. 

Het rapport bevat vier belangrijke werkterreinen waar het Rode Kruis zich de komende jaren op zal focussen als het om klimaat gaat: kennis, aanpassing, partnerschappen en vermindering van uitstoot van broeikasgassen & vergroening.

Het Rode Kruis actieplan is samengesteld in samenwerking met het Rode Kruis Klimaat Centrum, dat wordt gehost door het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag en bevat uitgebreide input van nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen die te maken hebben met klimaateffecten wereldwijd. 

Categorie: